Bron Eifion Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Mae'r Tŷ Gwledig rhestredig Gradd ll hwn yn edrych dros erddi hardd gyda golygfeydd syfrdanol o'r môr, ac mae'n llawn swyn, cynhesrwydd a lletygarwch, gan gynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau penwythnos, cynadleddau a chyfarfodydd, priodasau, gweithgareddau, chwaraeon dŵr ac, wrth gwrs, golff.
Dim ond taith 5 munud o'r traeth a Chastell Cricieth, mae'r gwesty hyfryd hwn yn lle perffaith ar gyfer seibiant byr.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Gwasanaethau Busnes
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail