Blaenau Ffestiniog

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cyn ‘brifddinas llechi’r byd’ wedi dod yn un o’r canolfannau gweithgareddau mwyaf blaengar yng ngogledd Cymru.

Bellach, mae’r tomen llechi sy’n amlwg ar y mynyddoedd serth yn gartref i feicwyr mynydd a gwibwyr y weiren wib, ac o dan y ddaear mae’r ceudyllau hanesyddol nawr yn gartref i drampolîn tanddaearol cyntaf y byd a hyd yn oed fwy o weiren wib.

Ond i ddechrau yn y dechrau. I gael golwg ar yr hanes, beth am fynd ar daith dywys Fictorianaidd o amgylch chwarel Llechwedd i ddysgu mwy am y diwydiant a roddodd ‘lechi ar y byd’, profiad tanddaearol sydd wedi ei wella a’i ddiwygio yn ddiweddar.

Yn yr un safle mae Bounce Below lle mae posib chwarae, rowlio, neidio a bownsio o net i net mewn ceudyllau maint eglwys gadeiriol! Yn Zip World Caverns cewch daith danddaearol epig yn y ceudyllau wrth sipio ar hyd weiren o wal i wal, croesi pontydd rhaffau a mynd ar eich pedwar drwy dwneli. Mae Zip World Titan yn atyniad arall sydd rhoi profiad unigryw iawn i chi. Mae posib sipio lawr y weiren wib mewn grŵp ym mharth sipio mwyaf Ewrop.

Mae llwybrau beicio lawr mynydd Antur Stiniog yn rhoi sialens wahanol i chi ac mae eu cynnig yn datblygu drwy’r amser felly dim angen bod yn arbenigwr cyn mentro.