Bach Ventures

Pentre Bach, Waunfawr, Gwynedd, LL54 7AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650643

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bachventures.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bachventures.co.uk/

Ydych chi’n chwilio am sialens newydd? Os felly, ymunwch â ni am antur. Cewch ddewis o Sgramblo Ceunentydd, Arforgampau, Caiacio a Chaiacio Môr, Dringo, Canwio neu ddiwrnod o Fynydda. Mae pob gweithgaredd wedi ei deilwra yn arbennig i’ch grwp chi er mwyn i chi allu mwynhau eich hun, yn eich amser eich hun; nid ydym yn cymysgu grwpiau. Rydym yn frwd am ddatblygu mwynhad a gwybodaeth pawb o’r ardal a’n gweithgareddau. Mae ein staff profiadol yn meddu ar y cymwysterau pwrpasol ac yn bar saff o ddwylo. Felly dewch i ymuno yn yr hwyl!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus