Amgueddfa Lechi Cymru

Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0300 111 2 333

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page slate@museumwales.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://museum.wales/slate/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Lleolir Amgueddfa Lechi Cymru yng ngweithdai Fictoraidd hen chwarel Dinorwig, yng nghysgod Mynydd Elidir. Yma, gallwch deithio nôl i weld gorffennol diwydiant a ffordd o fyw sydd bellach yn rhan annatod o hunaniaeth Cymru. Mae’r Gweithdai ac Adeiladau wedi eu cynllunio fel petai'r chwarelwyr a'r peirianwyr newydd roi eu hoffer ar y bwrdd a chychwyn am adref, ac mae’r amrywiaeth o sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau yn cynnwys hollti llechi, yn rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siaradir Cymraeg
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
  • Llwybr cerdded gerllaw
  • Croesewir grwpiau
  • Croeso i deuluoedd