Aerona

Rhedynog Isaf, Chwilog, Gwynedd, LL53 6LQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810387

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@aerona.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aerona.wales/

Mae holl gynhyrchion Aerona yn cael eu paratoi â llaw o aeron aronia a dyfir yn lleol ar eu fferm eu hunain gyda chynhwysion naturiol eraill sy’n rhydd o blaladdwyr neu wrteithwyr. Fe’u paratoir trwy ddulliau traddodiadol lle caiff blas y cynnyrch y flaenoriaeth bob amser!
Maent yn cynhyrchu diodydd alcoholig mewn potel – gwirod aeron Aronia (ar gael mewn poteli 5cl, 25cl a 50cl – 25% ABV) a gin â blas aeron Aronia (50cl – 40% ABV). Mae eu hamrywiaeth o gynhyrchion yn cynnwys siocledi, fferins jeli ffrwythau, jam jeli ffrwythau, sudd aeron, siytni aronia a betys a mwy…

Mae'r holl gynhyrchion ar gael i’w prynu o’r siop fferm neu trwy eu siop ar-lein.