A   A   A
610 233 Castell Criccieth Castle

Cricieth

Mae yma gyfaredd Fictorianaidd ar y lan môr yma – heb sôn am y castell canoloesol ar ben hynny. Caiff dau draeth Cricieth eu gwahanu gyda thalar gadarn sydd â hanes rhyfeddol a chythryblus. Mae’r gyrchfan yn llawn cymeriad Fictorianaidd – a blodau. Ceir sawl bwyty a gwesty o ansawdd, gyda nifer ohonynt â golygfeydd breuddwydiol dros Fae Ceredigion. Llecyn perffaith ar gyfer archwilio mynyddoedd Eryri a Phen Llŷn. Pysgota bras ardderchog yn llyn chwe-erw Bron Eifion gerllaw. Arddangosfa am Dywysogion Gwynedd yn y castell.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Criccieth
Criccieth Life

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected]w.cymru | 01286 679686
GwyneddConwy