A   A   A
610 233 Hwylio Pwllheli Sailing

Chwaraeon Dŵr 

Gyda nifer fawr o lynnoedd ac afonydd mae Eryri yn cynnig cyfleoedd diddiwedd i bobl fwynhau chwaraeon dŵr o bob math. Mae Llyn Tegid, Bala, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, yn gyrchfan heb ei hail i bobl sydd â’u bryd ar hwylio, canŵio a hwylfyrddio, ac mae Llyn Geirionydd yng nghoedwig Gwydir yn ffefryn gan gychwyr.

Ffilmiwyd rhannau o’r ffilm Tombraider II, gydag Angelina Jolie ar lannau hardd Llyn Gwynant sy’n gyrchfan boblogaidd i lawer sydd am gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr.Ym mhob rhan o Eryri mae cyfle i fynd mewn canŵ, caiac neu ar rafft, yn gystadleuol neu i hamddena. Os yn ddechreuwr cewch gyfle i ganŵio lle mae’r dŵr yn weddol dawel neu os yn brofiadol gallwch fwrw iddi o ddifrif i herio’r dyfroedd gwylltaf. Mae’r dewis yn ddiddiwedd ond mae Afon Conwy, Afon Glaslyn ac Afon Llugwy yn addas iawn i’r ceufadwyr mwyaf profiadol.
Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol Tryweryn - The National Whitewater Centre
Mae Canolfan Genedlaethol Dŵr Gwyn Tryweryn ger y Bala, yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn i ddysgwyr a’r mwyaf profiadol gael herio’r dŵr gwyllt mewn caiac neu ar rafft. Cynhelir cystadlaethau byd-eang yma. 

Plas Heli

Plas Heli yw’r enw ar yr Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli.

Mae'r adeilad eiconig, sydd wedi ei gydariannu drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd, yn cynnwys:

• ystafelloedd cyfarfod
• bwyty
• bar
• ystafelloedd newid gyda chawodydd
• neuadd fawr i gynnal cyngherddau, cynhadleddau ac arddangosfeydd
• iard fawr y gellir ei chloi 

Mae modd cynnal pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau ym Mhlas Heli gan gynnwys:

• cyngherddau 
• cyfarfodydd 
• ffeiriau 
• partion 
• priodasau 
• arddangosfeydd 
• cynhadleddau 
• darlithoedd 
• gweithdai
• digwyddiadau chwaraeon

 


I ddarganfod y diweddaraf ewch i dudalen Facecbook Plas Heli.

Dyfroedd Mewndirol

Mae'r llynnoedd, yr afonydd byrlymus a'r rhaeadrau syfrdanol wedi helpu i ffurfio siâp tirwedd rewlifol nodedig ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae eu hud a'u harddwch wedi denu ymwelwyr yma ers canrifoedd, a bellach, maent hefyd yn cynnig pob math o gyfleoedd cyffrous i fynd ar y dŵr.

Mae Llyn Tegid y Bala - y llyn naturiol mwyaf Cymru - yn brif ganolfan chwaraeon dŵr. Mae'n agos i afon Tryweryn, ffrydlif sy'n fwrlwm o ddŵr gwyn - a chewch wefr wrth rafftio yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol. Fe gaiff unrhyw un fynd amdani ond byddwch yn barod i wlychu!

Mae'r dewis yn ddiddiwedd ond mae afon Conwy, afon Glaslyn ac afon Llugwy yn rhoi cyfleoedd i'r sawl sy'n fwy profiadol. Rhowch gynnig ar gaiacio ar Lyn Gwynant ger Beddgelert neu Lyn Padarn yn Llanberis.

Mae'r llynnoedd chwaraeon dŵr eraill yn cynnwys Llyn Geirionnydd sy'n cuddio yng Nghoedwig Gwydyr, Llynnau Mymbyr ger Capel Curig, Llyn Trawsfynydd a Llyn Brenig ger Cerrigydrudion.


Dyfroedd Arfordirol

Gyda 200 milltir o arfordir, nid yw'n syndod fod heli'r môr yn ein gwaed. Mae cyfleoedd diri i hwylio a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dŵr ar lannau ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. 

Mae Abersoch yn arbenigo mewn tonfyrddio, tra bo'r syrffwyr profiadol a'r corff fyrddwyr yn heidio i Borth Neigwl.

Padlfyrddio ar eich traed - y gamp ddiweddaraf mewn chwaraeon dŵr, sy'n boblogaidd mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Dinas Dinlle ac ar ddyfroedd mewndirol megis Llyn Padarn.

Gall y morwyr yn ein mysg ddewis rhwng dyfroedd agored Bae Ceredigion a Môr Iwerddon. Mae modd mynd yno o nifer o borthladdoedd, harbwr, marinas a llithrfeydd.

Y mwyaf ohonynt yw Hafan Pwllheli, marina modern gyda'r gorau yn y byd a mwy na 400 o angorfeydd a chyfleusterau gwych. Dyma fynedfa i rai o ddyfroedd hwylio gorau'r DU.

Rhifau Cyswllt Defnyddiol 

Canolfan Gyswllt Cyngor Gwynedd
01766 771000

Harbwrfeistri
Aberdyfi 01654 767626
Abermaw 01341 280671
Conwy 01492 596253
Porthmadog 01766 512927
Pwllheli 01758 704081

Marinas
Caernarfon, Doc Fictoria 
01286 672118
Hafan, Pwllheli
01758 701219

Y Gwasanaeth Morwrol
01758 704066
[email protected]

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
01492 860123

Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 0653000

Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol
Plas Menai, Caernarfon
01248 670964

Gwybodaeth am adroddiadau syrffio
www.westcoastsurf.co.uk
www.welshsurfingfederation.co.uk
www.brifsurf.co.uk

Amseroedd y Llanw
www.tidetimes.org.uk

Argyfwng
Mewn argyfwng deialwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Hurio
I hurio bwrdd syrffio, corff-fwrdd, cyfarpar hwylfyrddio a bwrdd padlo cysylltwch â'ch Canolfan Groeso lleol. 

Lansio Cychod
Am wybodaeth am lithrfeydd, lansio cychod ac am farinas cysylltwch ag Uned Forwrol Gwynedd ar 01758 704066. Am wybodaeth ar harbwrs a gwybodaeth forwrol yn ardal Conwy ffoniwch 01492 596253.
 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Croeso Cymru - Gweithgareddau

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy