A   A   A

 

 

Eryri
un antur fawr

Mae Meirionnydd, yn ne Eryri, yn un o’r cyrchfannau ymwelwyr mwyaf poblogaidd yn y DU, gan ddenu cannoedd o filoedd o bobl i’r golygfeydd ysblennydd, y cefn gwlad garw a’r gweithgareddau antur awyr agored bob blwyddyn.

Mae Eryri - un antur fawr sef prosiect £4 miliwn, yn creu ac yn datblygu’r cyfleoedd antur awyr agored gorau y gall y sector eu cynnig, trwy bedwar safle allweddol.

Antur 'Stiniog
Datblygwyd llwybrau lawr-allt cyntaf Blaenau Ffestiniog gan Antur Stiniog ac maent yn prysur ddod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal. Ers agor ym Mehefin 2012 mae miloedd o feicwyr dewr wedi mwynhau’r llwybrau. Mae gan y llwybrau bob math o nodweddion arbennig. Mae Canolfan Ymwelwyr newydd wedi agor yn Llechwedd sydd gyda cawodydd, lle bwyta a theras to, yn ogystal bydd llwybr cystylliedig i lawr i dref Blaenau Ffestiniog wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr mwyhau’r siopau a llefydd bwyta yn ogytsal â dysgu mwy am hanes yr ardal Dysgwch mwy am newyddion a datblygiadau Antur Stiniog trwy ymuno a’i grŵp Facebook.

Antur 'Stiniog, Blaenau Ffestiniog
 
Coed-y-Brenin Forest Park, Dolgellau

Parc Coedwig Coed-y-Brenin
Mae Coed Y Brenin eisoes yn adnabyddus am ei lwybrau beicio mynydd byd-enwog. Mae Eryri - Un Antur Fawr wedi helpu tuag at adeiladu llwybr ‘Minor Taur’ graddfa las. Mae hyn wedi sicrhau fod ystod eang o alluoedd beicio yn medru mwynhau’r safle yn ogystal ag ardal sgiliau trawiadol a chyfleusterau canolfan ymwelwyr gwell. Mae gan y safle bob dim, o gwrs rhaffau uchel i ‘geo caching’!

Cymdeithas Bysgota Prysor
Mae Llyn Trawsfynydd yn barod yn atynnu pysgotwyr lleol ac o du hwnt. Mae’r llyn yn o’r lleoliadau gorau i bysgota am frithyll, gyda chystadlaethau cenedlaethol yn cael eu cynnal bob blwyddyn am wahanol fathau o frithyll. Mae penhwyad wedi dod yn ddewis i lawer o bysgotwyr yn ddiweddar gyda physgod dros y 20lb delfrydol yn cael eu dal. Gyda chefnogaeth prosiect Eryri - Un Antur Fawr, mae Cymdeithas Pysgota Prysor yn creu cyfleusterau newydd ar gyfer pysgotwyr ac i wella gweithgareddau ar y llyn. Y bwriad yw cael y gyrchfan pysgota gorau bosib.

Prysor Angling, Trawsfynydd
 
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Mae Glan Llyn yn ganolfan awyr agored ardderchog, yn denu teuluoedd, ysgolion a grwpiau trwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwersyll yn cael ei reoli gan Urdd Gobaith Cymru ac yn barod yn cynnig dringo, cerdded a bob math o weithgareddau dwr ar Lyn Tegid, Bala - mae popeth i’w gael yma. Trwy Eryri - Un Antur Fawr mae’r caban bwyta wedi ei uwchraddio ac mae llety newydd ac ystafelloedd cyfarfod wedi cael eu datblygu. Mae llwybr newydd i Lanuwchllyn o’r gwersyll hefyd yn cael ei greu. 

Yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Cymdeithas Pysgota Prysor, Antur Stiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear. 

400 300 ERDF Welsh Assembly

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy