A   A   A

Canolfan Tryweryn, Canolfan Dwr Gwyn Genedlaethol, Bala

Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NU
01678 521083
Canolfan Tryweryn - Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol/National White Water Centre

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


700 x 536 Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol / National White Water Centre

Mae’r Ganolfan Dwr Gwyn Cenedlaethol yn gartref i rafftio dwr gwyn a chaiacio yn y DU. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ar yr Afon Tryweryn; afon fynydd Cymreig go iawn yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Er  yn afon fynydd naturiol, mae lefelau’r afon yn cael ei reoli gan argae, felly mae’r dyfroedd yn wyllt drwy gydol y flwyddyn. Yn wahanol i leoliadau Dwr Gwyn eraill y DU, dos dim angen i chi gyfaddawdu; mwynhewch y dwr gwyn, amgylchiadau dibynadwy’r afon, ac amgylchfyd naturiol hardd. 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy