A   A   A
610 233 Bounce Below

Bounce Below

Ceudyllau Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB
01248 601 444
Bounce Below

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan


196 150 Bounce Below

Dyma syniad anhygoel! Ogof anferth sydd ddwywaith maint Cadeirlan St. Paul, gyda thrampolinau a rhwydi anferth wedi’u clymu ar ei draws. A dyna ni - profiad tanddaearol unigryw peniwaered! Mae yma wifren zip tanddaearol hefyd.

Dyma’r atyniad cyntaf o’i fath yn y byd. Rhowch gynnig arni! 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy