A   A   A


Bodnant Welsh Food, Conwy Valley

Tal-y-Cafn, Conwy, LL28 5RP
01492 651100
Bodnant Welsh Food

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Bodnant Welsh Food Farmshop 196 150
Dyma’r lle i fynd i siopa a bwyta yn Nyffryn Conwy.  Mae Bwyd Cymru Bodnant  yn arddangos y cynnyrch artisan gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, o lysiau a chawsiau organig i gig oen mynydd a danteithion o bob math.  Mae Fferm Ffwrnais, sy’n dyddio yn ôl i’r 18fed ganrif, wedi’i hailwampio’n brydferth ac mae yma siop fferm, ystafell de, bwyty, becws, llaethdy, cigydd, ysgol goginio a chanolfan cadw gwenyn.  Mae llety pum seren hefyd ar gael.

Dyma le nefolaidd i’r teulu cyfan.  Dysgwch sgil newydd yn yr ysgol goginio, ewch draw i gael golwg ar y cychod gwenyn a’r bobl sy’n cadw’r gwenyn wrth eu gwaith, yna blaswch fwydydd sy’n siŵr o ddod â dŵr i’ch dannedd.  Mae’r golygfeydd o Afon Conwy yn werth eu gweld hefyd. 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Bodnant Welsh Food

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy