A   A   A
610 233 Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Mae pethau yn newid yn gyflym. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cyn ‘brifddinas llechi’r byd’ wedi dod yn un o’r canolfannau gweithgareddau mwyaf blaengar yng ngogledd Cymru. Bellach, mae’r tomenni llechi sy’n amlwg ar y mynyddoedd serth yn gartref i feicwyr mynydd a gwibwyr y weiren wib, ac o dan y ddaear mae’r ceudyllau hanesyddol nawr yn gartref i drampolîn tanddaearol cyntaf y byd a hyd yn oed fwy o weirenau gwib. Ond i ddechrau yn y dechrau. I gael golwg ar yr hanes, beth am fynd ar daith dywys Fictorianaidd o amgylch chwarel Llechwedd i ddysgu mwy am y diwydiant a roddodd ‘lechi ar y byd’, profiad tanddaearol sydd wedi ei wella a’i ddiwygio yn ddiweddar. Mae llwybrau beicio i lawr mynydd Antur Stiniog wedi bod yn llwyddiant mawr fel mae Zip World Titan, yr ardal weiren wib fwyaf yn y byd a Bounce Below rhwydi sboncio enfawr yn siambrau eang Llechwedd. Ond mae mwy - agorwyd Zip Below, weiren wib danddaearol gyntaf y byd, yma yng ngwanwyn 2015. Mae gwelliannau i ganol y dref wedi adfywio’r ardal siopa, ac mae geiriau, dywediadau, termau chwarelyddol a barddoniaeth leol wedi cael eu harysgrifio ar y drefwedd - mae llawlyfr dehongli rhagorol ar gael yn lleol neu ar-lein yn www.blaenauffestiniog.org/poetry (gallwch hefyd lawrlwytho ffeil sain i’ch smartphone). Gwnewch ddiwrnod iawn ohoni a dewch yma ar reilffordd lein gul Ffestiniog o Borthmadog.DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Blaenau Ffestiniog
Antur 'Stiniog

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy