A   A   A

610 Beic a Dyffryn Ogwen - Bikes and Ogwen Valley

Bethesda

Pentref chwarel ar stepen drws bwlch dramatig Nant Ffrancon, Rhaeadrau Ogwen a rhai o olygfeydd mwyaf gwyllt gogledd Cymru. Mae rhan ddi-draffig ar Lôn Las Ogwen, llwybr cerdded a beicio, yn awr yn cysylltu Bethesda gyda Phorth Penrhyn ar yr arfordir - cadwch lygad am yr hysbysfyrddau sydd ar y ffordd sy'n dehongli treftadaeth leol yr ardal.   Mae atyniad cyffrous newydd Zip World yn Chwarel y Penrhyn wedi denu llawer iawn o ddiddordeb.  Datblygiad arall diweddar yw’r ganolfan croeso newydd yn Nant Ffrancon sy’n adwy i Gwm Idwal a Dyffryn Ogwen gyda chyfleusterau dehongli rhyngweithiol, gwybodaeth a lluniaeth.  Hostel yw Caban ger Gerlan i’r rhai sy’n ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored.

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy