A   A   A

Bendi-Gedig

Sgwȃr Talbot, Abermaw, LL42 1AD
01341 281523
Bendi-Gedig

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Bendi-Gedig

Ystyr 'bendigedig’ yw gwych, hynod, ardderchog ac wedi bendithio. Canolfan chwarae dan do  i blant hyd at 12 oed, sy’n cynnig lle iddynt redeg, neidio, cropian, gwasgu, llithro a bownso'u ffordd drwy'r ddrysfa o offer chwarae arbrofol. Mae yma gaffi teuluol hefyd, sy'n cynnig bwydlen o gynnyrch lleol, blasus, fforddiadwy,  

Mae hefyd stiwdio crochenwaith lle gallwch fod yn greadigol wrth fodelu a phaentio eich crochenwaith eich hun mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol.

Bendi's Basement Pottery
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy