A   A   A

Bach Ventures

Pentre Bach, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AJ.
07798 733939
Bach Ventures

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Ydych chi’n chwilio am sialens newydd? Os felly, ymunwch â ni am antur ym Mlwyddyn Antur Cymru 2016.

Cewch ddewis o Sgramblo Ceunentydd, Arforgampau, Caiacio a Chaiacio Môr, Dringo, Canwio neu ddiwrnod o Fynydda. Mae pob gweithgaredd wedi ei deilwra yn arbennig i’ch grwp chi er mwyn i chi allu mwynhau eich hun, yn eich amser eich hun; nid ydym yn cymysgu grwpiau. Rydym yn frwd am ddatblygu mwynhad a gwybodaeth pawb o’r ardal a’n gweithgareddau. Mae ein staff profiadol yn meddu ar y cymwysterau pwrpasol ac yn bar saff o ddwylo. Felly dewch i ymuno yn yr hwyl! 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Bach Ventures

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy