A   A   A

Zip World Velocity 2

Atyniadau yn Eryri, Pen Llŷn ac Arfordir Cambrian

Yndi, mae ein golygfeydd yn odidog. Ond hefyd mae ein atyniadau ac mannau ymweld yr un mor odidog. Dyma rhestr o’r rhai o’r gorau – gwnewch yn siŵr eich bod yn ei hysgrifennu ar eich rhestr ymweld. Ceir hefyd nifer mwy o syniadau am bethau i’w gwneud, hwyl teuluol a gweithgareddau chwaraeon dwr yn yr ardal.

Ceir hefyd rhestr A-Z 

Go Below Underground Adventures, Conwy Falls Café, ger Betws y Coed

Côd post i'ch system llywio lloeren ydi LL24 0PN
01690 710108 
Go Below Underground Adventures

Ar Agor: Drwy'r flwyddyn.
Prisiau: Ewch i'r wefan. 

Go Below Underground Adventures 196 150

Darganfyddwch y cloddfeydd mewn ffordd ychydig yn wahanol i’r arfer. Os ydych am ddringo rhaeadr neu dyllau aer, disgyn i bwynt hygyrch dyfnaf y DU, llamu oddi ar ein wal neidio rhydd 70 troedfedd, neu brofi y linell zip danddearol hiraf yn y byd, mae ganddom 3 taith i siwtio bob oed, gallu, a pha mor bell yr ydych am fentro. Ar agor ym mhob tywydd!

Beacon Climbing Centre, Caernarfon

Stâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD
0845 450 8222
Beacon Climbing Centre

Ar Agor: Dyddiau'r Wythnos 10yb - 10yh, Penwythnosau 10yb - 8yh
Prisiau: Ewch i'r wefan.  Llogi ar-lein.


Beacon Climbing Centre 196 150

Mae Beacon Climbing Centre yn fan cyffrous i ymweld ag o beth bynnag fo'r tywydd, gyda gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu i gyd. Mae'n hwyl mawr i blant, ac y gwrthgyferbyniad perffaith i oedolion sydd wedi diflasu ar gyfundrefn ailadroddus y gym!

Gorchfygwch ein waliau rhaff uchel am ymdeimlad o fod wedi cyflawni rhywbeth heb ei ail, profwch y rhyddid o ddringo heb raff yn ein ardaloedd 'clogfeinio' lefel isel, neu ceisiwch rhywbeth hollol wahanol : CrazyClimb sy'n cynnwys 12 sialens dringo gwallgof.

Nid oes angen profiad blaenorol, a gall rhywun roi cynnig arni. Mae gwyliwyr yn cael mynediad am ddim, ac yn gallu gwylio'r dringo o amryw falconi ar eu cyfer, neu ymlacio yn y caffi sy'n edrych dros y waliau dringo. Mae hyd yn oed WIFi am ddim ar gael!

Mae Beacon Climbing Centre wedi ei leoli yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, ychydig o filltiroedd o ffordd yr arfordir, yr A55. Gallwch ddod o hyd i ni ar y brif ffordd o Gaernarfon i Llanberis, yr A4086. Manylion llawn ar ein gwefan. 

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Porthmadog a Caernarfon

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Eryri, Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NF
01766 516000
Ffestiniog and Welsh Highland Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan am fanylion
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylionDwy reilffordd lein gul sy’n llawn apêl.  Adeiladwyd y rheilffordd 13½-milltir o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog yn wreiddiol i gario llechi. Bellach mae’n un o’r teithiau Trenau Bach mwyaf poblogaidd. Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn teithio o Gaernarfon i Borthmadog drwy rai o olygfeydd mynyddig mwyaf trawiadol Eryri a bydd Bwlch Aberglaslyn yn sicr o’ch syfrdanu – mae’r lein yn 25 milltir ar ei hyd a dyma reilffordd dreftadaeth hiraf Prydain. 

Teithiwch ar y ddwy reilffordd a chewch daith hamddenol o bron i 80 milltir yno ac yn ôl! 

Yr Hwylfan/The Fun Centre

Christchurch Bangor Street, Caernarfon, LL55 1AR
01286 671911
Yr Hwylfan/The Fun Centre

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


196 150 Yr Hwylfan-The Fun Centre
Mae’r enw yn dweud y cyfan – wel bron iawn. Dyma ganolfan chwarae antur dan do mwyaf gogledd-orllewin Cymru, gydag amrywiaeth helaeth o atyniadau a gweithgareddau i gyd dan un to, llithrennau uchel, y pyllau peli, y ddrysfa, y tiwbiau, y rhwydi dringo, ardaloedd chwarae, go karts bach electronig, ardaloedd gemau laser...ydy hyn yn ddigon?

Gall oedolion ddianc hefyd am rywfaint o dawelwch a llonyddwch yn y bwyty trwyddedig neu ymlacio ar y patio. 

Parc Glasfryn, Pwllheli

Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PG
01766 810202
Glasfryn Parc, Activity and Adventure Centre

Ar Agor: Bob dydd (heblaw Dydd Nadolig)
10.00am - 6.00pm a 10.00am - Hwyr ar gyfer bowlio.
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylion.


700 x 536 Glasfryn Parc
Ble wnawn ni ddechrau? Meddyliwch am weithgaredd ac mae’n debygol iawn y bydd cyfle i chi ei wneud yma. Ymysg y gweithgareddau sydd ar gael mae go karts, beiciau cwad, saethyddiaeth, pysgota a bowlio deg.  Yn ogystal, mae wakepark â nifer o nodweddion cyffrous yma.  

Cyfeirir at Glasfryn fel ‘Prif ganolfan antur a gweithgareddau gogledd Cymru.’  Ydy hynny’n ddigon o reswm?  O, gyda llaw, mae siop fferm a chaffi sydd wedi ennill gwobrau ar y safle hefyd.

Bodnant Welsh Food, Conwy Valley

Tal-y-Cafn, Conwy, LL28 5RP
01492 651100
Bodnant Welsh Food

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Bodnant Welsh Food Farmshop 196 150
Dyma’r lle i fynd i siopa a bwyta yn Nyffryn Conwy.  Mae Bwyd Cymru Bodnant  yn arddangos y cynnyrch artisan gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, o lysiau a chawsiau organig i gig oen mynydd a danteithion o bob math.  Mae Fferm Ffwrnais, sy’n dyddio yn ôl i’r 18fed ganrif, wedi’i hailwampio’n brydferth ac mae yma siop fferm, ystafell de, bwyty, becws, llaethdy, cigydd, ysgol goginio a chanolfan cadw gwenyn.  Mae llety pum seren hefyd ar gael.

Dyma le nefolaidd i’r teulu cyfan.  Dysgwch sgil newydd yn yr ysgol goginio, ewch draw i gael golwg ar y cychod gwenyn a’r bobl sy’n cadw’r gwenyn wrth eu gwaith, yna blaswch fwydydd sy’n siŵr o ddod â dŵr i’ch dannedd.  Mae’r golygfeydd o Afon Conwy yn werth eu gweld hefyd. 

Zip World

Bethesda a Ceudyllau Llechwedd, Blaenau Ffestiniog
01248 601 444
Zip World
Tree Tops Adventure
Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan


196 150 Zip World.
Bron iawn dros nos rydym wedi dod yn brif gyrchfan weiren zip y byd, gyda dau atyniad newydd – Zip World Velocity ym Methesda a Zip World Titan ym Mlaenau Ffestiniog. Yn y cyntaf byddwch yn hedfan (wel, bron iawn) ar gyflymder o hyd at 100 milltir yr awr ar weiren zip hiraf Ewrop. Mae Titan yn torri pob record - sef ardal zip fwyaf y byd, gyda dros bum milltir o lwybrau yn yr awyr.

Gwaith Copr Sygun, Beddgelert

Beddgelert, Gwynedd, LL55 4NE 
01766 890595
Sygun Copper Mine

Ar Agor: Amrywiol, ewch i'r wefan am fanylion.
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylion.


700 x 536 Cloddfa Copr Sygun Copper Mines
Dyma brofiad tanddaearol trawiadol.  Cafodd y gwaith ei adael yn segur ym 1903 ond bellach mae ar agor i ymwelwyr. Mae Sygun yn adrodd hanes chwarelwyr o Oes Fictoria.  Erbyn hyn, mae’n anodd credu bod y fath dreftadaeth ddiwydiannol yn bodoli yng nghanol cymaint o brydferthwch naturiol. 

Ewch am dro o amgylch yr hen waith copr.  Gallwch weld stalactidau a stalagmidau, ynghyd â gwythiennau o fwyn copr sy’n cynnwys y mymryn lleiaf o arian ac aur.  

Canolfan Merlota Eryri, Waunfawr, Caernarfon

Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PQ
01286 650 342
Snowdonia Riding Stables

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


700 x 536 Snowdonia Riding Stables
Ewch i ferlota wrth droed yr Wyddfa gan deithio drwy olygfeydd mynyddig ac arfordirol godidog.  Mae croeso i ddechreuwyr a merlotwyr profiadol ac mae dewis o sesiynau ar gael, o sesiynau cyflwyno i deithiau merlota am ddiwrnod cyfan yng nghanol y mynyddoedd.
 
Ydych chi erioed wedi bod eisiau crwydro’r mynyddoedd ar gefn ceffyl?  Wel, dyma’ch cyfle, ar deithiau merlota wedi’u tywys gan arweinwyr profiadol o’r ganolfan hir sefydlog hon.  Archebwch o flaen llaw.

Gelli Gyffwrdd, Caernarfon

Y Felinheli, Caernarfon, Gwynedd, LL56 4QN
01248 671493
GreenWood - Gelli GyffwrdGreenWood Great Green Run

Wedi ei ethol yr Atyniad Teuluol Gorau yng Ngogledd Cymru am chwech mlynedd yn olynol, cewch dim un diwrnod allan gwell na hyn! Mae’r Gelli Gyffwrdd wedi ei leoli mewn 27 acer hudolus, ac mae’n hawdd gweld pam ei fod yn ddiwrnod allan llawn – Darganfod antur yn y goedwig, atyniadau anhygoel a gweithgareddau hwyliog teuluol yn y fforest.

Ewch am sblash ar yr unig lithren dŵr yn y DU wedi ei bweru gan ynni’r haul, neidiwch ar fwrdd y ‘roller coaster’ cyntaf yn y byd i gael ei bweru gan bobol, neu gwibiwch lawr y cwrs sled hiraf yng Nghymru! Mi fydd plant wrth eu boddau yn bownsio ar y ‘Giant Jumper’, archwilio tyrrau ‘TreeTop Towers’, diosg eu sgidiau a’u sannau i fynd ar Daith Troednoeth neu anelu am aur efo bwa a saeth.

Does dim rhaid poeni am y glaw chwaith! Mae’r ‘Enchanted WoodBarn’ yn llawn o’r offer chwarae tu mewn diweddaraf, gydag ardal ar wahân i blant dan 3. Byddwch yn barod i gael eich gwefreiddio yn Theatr y Forest, lle bydd diddanwyr gwych yn eich difyrru – Smarty Marty y Clown, Harley’s Showtime a Ricardo y Môr Leidr – fedran nhw ddim aros i wneud i chi chwerthin.Gallwch fod yn greadigol yn yr ardal grefftau, lle medrwch weld crefftwyr lleol a gwneud rhywbeth unigryw i fynd adref gyda chi!

Mae’r ‘Little Forest PlayBarn, ‘Toddlers Village, ‘Tunnel Warren’ a’r ‘Little Green Run’ yn weithgareddau antur i blant llai.

Gyda chymaint i’w wneud ar ddiwrnod allan, mi fyddwch angen egwyl! Yn y ‘GreenOak Café’, cewch ddewis o brydau blasus poeth ac oer, yn ogystal â dewis helaeth o gynnyrch lleol a Masnach Deg. Neu, yn ystod gwyliau ysgol, cymerwch damaid o un o’n pedwar bar byrbryd gwych.

Canolfan Tryweryn, Canolfan Dwr Gwyn Genedlaethol, Bala

Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NU
01678 521083
Canolfan Tryweryn - Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol/National White Water Centre

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


700 x 536 Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol / National White Water Centre

Mae’r Ganolfan Dwr Gwyn Cenedlaethol yn gartref i rafftio dwr gwyn a chaiacio yn y DU. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ar yr Afon Tryweryn; afon fynydd Cymreig go iawn yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Er  yn afon fynydd naturiol, mae lefelau’r afon yn cael ei reoli gan argae, felly mae’r dyfroedd yn wyllt drwy gydol y flwyddyn. Yn wahanol i leoliadau Dwr Gwyn eraill y DU, dos dim angen i chi gyfaddawdu; mwynhewch y dwr gwyn, amgylchiadau dibynadwy’r afon, ac amgylchfyd naturiol hardd. 

Parc Coedwig Coed y Brenin, Dolgellau

Dolgefeiliau, Dolgellau, LL40 2HZ
01341 440747
Parc Coedwig Coed y Brenin Forest Park

Ar Agor: Drwy'r flwyddyn.
Prices: Ewch i'r wefan am fanylion.


700 x 536 Coed y Brenin
Mae rhywbeth i bawb yma yng Nghoed y Brenin …
• Canolfan Ymwelwyr gyda Chaffi sy’n agor 7 niwrnod yr wythnos
• Siop Feiciau, Llogi Beiciau a Chyfleuster Golchi Beiciau
• Siop Redeg a Llogi Esgidiau
• Llwybrau Beicio Mynydd, Cerdded a Rhedeg Pwrpasol wedi eu Harwyddo ar gyfer ystod gallu amrywiol
• Ardal Sgiliau Beicio Mynydd
• Llwybr Pos Anifeiliaid, Llwybrau MP3, Llwybrau Cyfeiriannu a Geogelcio
• Cyfleusterau Cynadledda 
• Amrediad o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn…

Labyrinth y Brenin Arthur, Corris

Canolfan Crefftau Corris, Corris, Machynlleth, Powys
SY20 9RF
01654 761584
Labrinth Brenin Arthur

Ar Agor: Amrywiol, ewch i'r wefan am fanylion.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


King Arthur's Labyrinth - Stone Dragon

Labrinth y Brenin Arthur 

Cychwyn ar daith gan hwylio trwy raeadr tanddaearol lle mae’r dŵr yn disgyn fel llen, a darganfod man hudolus lle mae hanesion o amseroedd pell yn cael eu hail adrodd. Hanesion am ddreigiau, cewri a’r Brenin Arthur chwedlonol ei hun. Byddwch yn cael eich tywys gan gychwr o’r Oesoedd Tywyll, trwy ogofau anferth a thwneli troellog, i gael yr hen hanesion Cymreig hyn yn dod yn fyw trwy gyfrwng golygfeydd dramatig, golau a sain.

Mwynhewch ddiweddglo newydd cyffrous – Afon y Ddraig! Efallai bydd eich antur o dan y ddaear yn tarfu ar y rhai sy’n gwarchod y Labrinth…allwch chi osgoi eu crafangau a dod yn ôl yn ddiogel i’r byd tu allan?

Mae mwy o hen hanesion i chi eu darganfod eto yn y byd tu allan, yn Chwedlau Coll y Cylch Cerrig, lle gallwch ddilyn y llwybrau troellog mewn drysfa syml i ddarganfod hanesion chwedlonol, cymeriadau cyfareddol a’r Cylch Cerrig. Cwblhau’r cwis ac ennill medal! Mynediad am hanner pris trwy hefyd brynu tocyn i Labrinth y Brenin Arthur.

Mae Labrinth y Brenin Arthur a Chwedlau Coll y Cylch Cerrig yn cychwyn o Ganolfan Crefft Corris, sydd hefyd yn gartref i 9 stiwdio grefft wych a’r dylunwyr-gwneuthurwyr preswyl. Gallwch gael eitemau unigryw wedi’u gwneud â llaw yma, a chael hwyl yn gwneud eich crochenwaith eich hunan, dipio canhwyllau, gwneud siocled a mynd i weithdai adeiladu dodrefn.

Yn ganolbwynt i'r atyniadau mae caffi’r Crochan, sy’n olau, yn fywiog a modern, gyda golygfeydd i bob cyfeiriad o lethrau coediog trwchus dyffryn Corris. Gallwch fwynhau cynnyrch lleol mewn gwahanol rysetiau, sydd ar gael trwy’r dydd. Mae mwy o gynnyrch i dynnu dŵr i’ch dannedd yn ein siop bwyd a diod Cymreig, Bwtri’r Crochan. Silffoedd yn llawn eitemau wedi’u tyfu, eu magu a’u cynhyrchu’n lleol yn cynnwys mêl, cawsiau, bisgedi, siytni, jam, cwrw, gwirodydd a llawer mwy. Mae ein hamperi anrhegion bwyd a diod Cymreig yn arbennig.

Mae atyniad pellach, Corris Mine Explorers, yn eich galluogi i archwilio a darganfod yr hen fwyngloddiau llechi anghyfannedd sydd bron heb eu cyffwrdd, gydag un o brif fforwyr mwyngloddiau yng Nghymru. Gallwch chi bron deimlo yr hen weithfeydd mwyngloddio'n gweithio unwaith eto wrth i dywysydd arbenigol rannu ei straeon. Mae fel camu yn ôl trwy amser, gyda thros 130 mlynedd o hanes mwyngloddio wedi’i gadw yma.

Gyda chymaint i’w wneud a chael parcio trwy’r dydd heb dalu, dewch i wneud diwrnod ohoni. 

Canolfan Grefftau Corris

Corris Mine Explorers

Teithiau Cwch RibRide, Porthaethwy 

2 filltir o'r A55. Côd post ar gyfer y safle ydi LL59 5DE.
0333 1234 303 (codir tâl am alwadau ar gyfradd leol)
RibRide

Ar Agor: Ewch i'r wefan
Prisiau: Ewch i'r wefan


700 x 536 RibRide

Ni yw cwmni taith cychod antur gorau Cymru. Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau 
hanes naturiol Ynys Môn. Ewch ar daith ar RIB ar Afon Menai neu ymunwch â ni ar daith cwch antur Bear Grylls i 
ynysoedd a chlogwyni uchel arfordir gogleddol Ynys Môn. Dewch gyda ni ar daith fythgofiadwy!

Inigo Jones Slate Works

Tudor Slate Works, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7UE
01286 830242
Inigo Jones Slateworks

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.Sefydlwyd Gweithdy Llechi Inigo Jones yn 1861 i greu llechi ar gyfer ysgolion. Heddiw, mae’r cwmni yn defnyddio'r un deunydd crai, sef  llechi sydd 500 miliwn o flynyddoedd oed i greu cynnyrch pensaernïol, coffadwriaethol, tirwedd a chrefftau.

 Mae’r cwmni, yn dilyn gofyn mawr, yn cynnig teithiau hunan-arweiniol o gwmpas y gweithdy sy’n cynnwys arddangosiadau, a chyfle i ysgythru darn o lechen i’w gadw. Mae ystafell arddangos yn cyflwyno ein cynnyrch llechi sydd wedi eu creu yn y gweithdy, yn ogystal ag anrhegion Cymreig a Cheltaidd. Mae platiau enwau a phlaciau yn cael eu creu yn ôl y galw.

Caffi a maes parcio mawr ar y safle.

Rheilffordd Dreftadaeth Ucheldir Cymru, Porthmadog

Tremadog Road, Porthmadog, LL49 9DY
01766 513402
Welsh Highland Heritage Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.

Welsh Highland Heritage Railway 196 150

Mae taith fer ar hyd rheilffordd lein gul o Borthmadog yn mynd â chi i Ganolfan Treftadaeth a Siediau Injan, sy’n llawn arddangosfeydd ar dreftadaeth ddiwydiannol a rheilffyrdd gogledd-orllewin Cymru. Mae yna daith rheilffordd arall hefyd - y tro hwn ar reilffordd fini gyda lein gul saith modfedd.

Mae’n rheilffordd fach hyfryd, a gaiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr brwd. Mae’r Ganolfan Dreftadaeth wedi ennill gwobrau am y ffordd mae hi’n mynd i’r afael â phethau’n uniongyrchol – dringwch i mewn i gabiau’r injans, eisteddwch wrth y llyw, gwyliwch fideo sy’n dangos sut brofiad ydyw i fod tu mewn i foeler ar 600 gradd.

Rheilffordd Stêm Fairbourne

Beach Road, Fairbourne, LL38 2EX
01341 250362
Fairbourne Miniature Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Fairbourne Miniature Railway 196 150
Dyma’r rheilffordd lein gul leiaf yng Nghymru, gyda thrac sy’n mesur dim ond 12¼ modfedd.  Felly mae’n fychan a thwt – ond mae’n mynd â chi ar daith drwy’r twyni tywod ac yn eich arwain at olygfeydd trawiadol o Aber Mawddach a’r mynyddoedd yn y cefndir.
  
Mae’r daith ei hun yn ddigon.  Ond mae yna fwy.  Mae’n cysylltu â’r fferi sy’n teithio ar draws y Mawddach i Abermaw.

Tripiau Cychod Ynys Môn

01248 716335 
Anglesey Boat Trips

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Pris: Ewch i'r wefan.

Tripiau golygfaol, anhygoel mewn cychod pŵer RIB ar gyfer hyd at 10 person gyda pheilotiaid cymwys a phrofiadol, yn gadael o Biwmares ac ambell safle arall trwy drefniant arbennig. Cewch ddewis taith cyflym a chyffrous i lawr y Fenai, neu daith fwy hamddenol - mae cychod siarter preifat ar gael hefyd.  

Mae llawer o hwyl i’w gael wrth i chi wibio ar hyd Afon Menai i lefydd fel Castell Biwmares acYnys Seiriol.

 


Anglesey Boat Trips 196 150

Crwydro Cymru/Wales Walking Holidays

Porthaethwy, Ynys Món, LL59 5LP
01248 713611
Anglesey Walking Holidays

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Pris: Ewch i'r wefan.

Rhowch eich hunan yn nwylo arbenigwyr lleol. Maent yn trefnu teithiau tywys ac annibynnol i gerddwyr dibrofiad a phrofiadol (gan gludo’ch bagiau), sy'n para’ o ychydig ddyddiau hyd at bythefnos. Mae’r teithiau yn cynnwys amrywiol rannau o Gymru gan gynnwys Eryri a Chlawdd Offa, er mai Ynys Môn yw prif gyrchfan y cwmni. Mae pecynnau cerdded wedi’u teilwra a theithiau seiclo hefyd ar gael ganddynt. 

Mae arfordir Môn, sy’n 125 milltir o hyd, yn ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ swyddogol ac nid oes neb yn fwy cyfarwydd ag ef, bob milltir o’r ffordd, na Chrwydro Môn.  Mae modd hefyd ichi drefnu taith gerdded ac ymweld, sy’n cyfuno ardal Ynys Môn ac Eryri.


Anglesey Walking Holidays 196 150

PaintballWales.com

Warrior Woods, Llanddeiniolen, LL55 3AW
01248 340000
Paintball Wales

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Paintballing

MAE PLEDU PAENT YN FFORDDIADWY! “Y Chwaraeon Antur mwyaf cwl ar wyneb y ddaear!”

Wedi ei leoli yng nghanol coedwig rhwng môr a mynydd, ac ar garreg drws Parc Cenedlaethol Eryri, mae’n lle cyfleus iawn os ydych yn teithio o’r Gogledd neu o Ganolbarth Cymru, y Wirral, Caer, neu o gyffiniau Lerpwl a Manceinion.

Hyd yn oed os ydych yn teithio o du hwnt i’r ardaloedd yma mae ein prisiau, yr awyrgylch llawn hwyl, a’n lleoliad hyfryd, sydd bum munud i ffwrdd o bentref hardd Llanberis a’r Wyddfa, am sicrhau diwrnod i’r brenin ar ddiwedd eich siwrnai. 

Snowdonia Walking and Climbing

07775623323
Snowdonia Walking and Climbing

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Cerdded Mynyddoedd Mountain Walks
Dyma gwmni sy’n cynnig pob math o brofiadau mynydda  yng Ngogledd Cymru – teithiau tywys yn y mynyddoedd, sgramblo a dringo yn ogystal â chyrsiau’n ymwneud â phob agwedd ar fynydda. Gallwch ddysgu i ddringo creigiau a dysgu am ddiogelwch yn y mynyddoedd gan hyfforddwr profiadol.

Mae’r cwmni’n cael ei redeg gan hyfforddwr cwbl gymwys sydd hefyd wedi dringo Mynydd Everest, felly byddwch mewn dwylo diogel. Mae’n cynnig anturiaethau mynyddig a chyrsiau ar gyfer pob lefel o brofiad, wedi’u teilwra i chi. 

Tŷ Isaf

Beddgelert, LL55 4YB
01766 510120
National Trust - Craflwyn & Beddgelert

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Ty Isaf
Bwthyn bychan hudolus, gyda tho isel a cherrig tywyll, yng nghalon Beddgelert. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen ar y bwthyn felly mae’n sicr yn hanesyddol. Credir mai dyma’r adeilad hynaf yn y pentref, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif, ac mae’n adeilad rhestredig gradd II.

Nid yn unig i gael cipolwg y tu mewn, ond hefyd oherwydd ei fod wedi dychwelyd i’w rôl flaenorol fel siop – er ei fod bellach yn gwerthu dewis gwych o grefftau, anrhegion a chynnyrch lleol yn ogystal â chynnyrch yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ceir gwybodaeth leol yno hefyd. 

Plas yn Rhiw

Rhiw, Pwllheli, LL53 8AB
01758 780219
National Trust

Open: Ewch i'r wefan.
Price: Ewch i'r wefan.


196 150 Gardd Plas yn Rhiw Garden
Dyma blasty bach a pherffaith Tuduraidd/Sioraidd sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif a sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 
Mae lleoliad y plasty yn ei hun yn werth ei weld. Saif Plas yn Rhiw mewn lleoliad godidog ar drwyn Pen Llŷn, gyda golygfeydd o Borth Neigwl ar draws Bae Ceredigion (mae'r enw Saesneg, sef Hell’s Mouth yn rhoi awgrym o’r prydferthwch gwyllt). Yn y Plasty ei hun mae’r ardd addurniadol bendigedig yn cynnwys nifer o goed a phlanhigion blodeuol, gwelyau ffrâm gwrych bocs a llwybrau glaswelltog.  Lle bendigedig! 

Porth y Swnt

Aberdaron, Pwllheli
Porth y Swnt

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


Porth y Swnt - Tu Fewn_Inside 700 x 536 © Richard Outram

Dyma ganolfan ddehongli newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhen draw Llŷn.  Mae dyluniad syml i’r ganolfan ac mae wedi’i hysbrydoli gan bensaernïaeth Aberdaron a chefndir morwrol y pentref. Bydd y ganolfan yn gweithredu fel porth i rinweddau unigryw a threftadaeth ddiwylliannol cyfoethog Llŷn.

Mae’r enw’n dweud y cyfan.  Mae’r enw Porth y Swnt yn cyfeirio at Swnt Enlli, sef y rhan o’r môr sy’n sefyll rhwng Aberdaron ac Ynys Enlli, ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’.  Mae’n cyfleu sut y bydd y ganolfan yn adrodd stori Llŷn – ei hanes naturiol a’i hanes dynol, ei chuddfannau a sut y bu i’r ardal arbennig o Gymreig hon ddenu pererinion o fannau pell ac agos.

Yr Amgueddfa Rheilffordd Gul

Wharf Station, Tywyn, LL36 9EY
01654 710472
The Narrow Gauge Railway Museum

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Casgliad Amgueddfa Rheilffordd Tywyn Railway Museum Collection

Darganfyddwch fyd y lein fach, o’r locomotif stêm diwydiannol i swyn rheilffyrdd gwledig Iwerddon. Dysgwch am y Parchedig Awdry a’i straeon rheilffordd i blant. Os dymunwch, cewch deithio ar y Rheilffordd gyntaf yn y byd sydd wedi ei gadw, ac sydd yn cychwyn o garreg ein drws.

Amgueddfa'r Môr Porthmadog

Yr Harbwr, Porthmadog, LL49 9LU
Amgueddfa'r Môr Porthmadog Maritime Museum

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Llongau Porthmadog Ships
Roedd harbwr prysur Porthmadog hyd yn oed yn fwy o dan ei sang 150 mlynedd yn ôl.  Dewch i ddarganfod pam yn yr amgueddfa hon, sy’n adrodd stori’r gwaith adeiladu llongau yn y porthladd a’r cyfnod pan oedd y gwaith o allforio llechi yn ei anterth.  Yn ddigon priodol, mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yn y sied lechi olaf sydd ar ôl ar y cei.

Mae hwylio a’r môr yn rhedeg drwy wythiennau Porthmadog.  Mae’r amgueddfa yn dweud wrthych chi pam bod Cychod Hwylio Western Ocean y porthladd yn enwog am fod yn goeth ac o wneuthuriad ardderchog.  Yna, yn goron ar y cwbl, neidiwch ar Reilffordd Ffestiniog i ddilyn llwybr y llechi o’r chwarel i’r porthladd.

Dringo'r Wyddfa, Llanberis

RAW Adventures Mountain Activities (a Climb Snowdon)
Caban Cyf, Brynrefail, Gwynedd. LL55 3NR

01286 685 472
RAW Adventures/Climb Snowdon

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 RAW Adventures

Mae RAW Adventures yn arbenigo mewn cyrsiau arwain a sgiliau ym mynyddoedd Eryri. Mae hyn yn cynnwys eu dyddiau ‘Dringo’r Wyddfa’ ar gyfer teuluoedd, unigolion a grwpiau, yn ogystal â chyrsiau ar gyfer unigolion sy’n chwilio am anturiaethau mwy gwyllt, a gwella eu sgiliau a’u hyder yn yr awyr agored.
Cynnal Gweithgareddau 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys Gwyl y Banc. 

Melin Wlân Trefriw

Main Road, Trefriw, Conwy, LL27 0NQ
01492 640462
Trefriw Woollen Mills

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Cewch weld y gwehyddu a’r tyrbin sydd yn cael ei yrru gan ddwr.  Rydym yn cynhyrchu cwiltiau tapestri Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref o wlân crai, ac rydym yn cynhyrchu trydan ein hunain.  Gallwch weld peiriannau ychwanegol rhwng y Pasg a’r Hydref.  Mae ein cynnyrch ar gael yn y siop yn cynnwys dodrefn meddal ac atodion wedi cael eu gwneud gan ddefnyddio ein  ffabrig ein hunain.

Gwehyddu: canol Chwefror - canol Rhagfyr, Dydd Llun - Gwener.

Bach Ventures

Pentre Bach, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AJ.
07798 733939
Bach Ventures

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Ydych chi’n chwilio am sialens newydd? Os felly, ymunwch â ni am antur ym Mlwyddyn Antur Cymru 2016.

Cewch ddewis o Sgramblo Ceunentydd, Arforgampau, Caiacio a Chaiacio Môr, Dringo, Canwio neu ddiwrnod o Fynydda. Mae pob gweithgaredd wedi ei deilwra yn arbennig i’ch grwp chi er mwyn i chi allu mwynhau eich hun, yn eich amser eich hun; nid ydym yn cymysgu grwpiau. Rydym yn frwd am ddatblygu mwynhad a gwybodaeth pawb o’r ardal a’n gweithgareddau. Mae ein staff profiadol yn meddu ar y cymwysterau pwrpasol ac yn bar saff o ddwylo. Felly dewch i ymuno yn yr hwyl! 

Bounce Below

Ceudyllau Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB
01248 601 444
Bounce Below

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan


196 150 Bounce Below

Dyma syniad anhygoel! Ogof anferth sydd ddwywaith maint Cadeirlan St. Paul, gyda thrampolinau a rhwydi anferth wedi’u clymu ar ei draws. A dyna ni - profiad tanddaearol unigryw peniwaered! Mae yma wifren zip tanddaearol hefyd.

Dyma’r atyniad cyntaf o’i fath yn y byd. Rhowch gynnig arni! 

Bendi-Gedig

Sgwȃr Talbot, Abermaw, LL42 1AD
01341 281523
Bendi-Gedig

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Bendi-Gedig

Ystyr 'bendigedig’ yw gwych, hynod, ardderchog ac wedi bendithio. Canolfan chwarae dan do  i blant hyd at 12 oed, sy’n cynnig lle iddynt redeg, neidio, cropian, gwasgu, llithro a bownso'u ffordd drwy'r ddrysfa o offer chwarae arbrofol. Mae yma gaffi teuluol hefyd, sy'n cynnig bwydlen o gynnyrch lleol, blasus, fforddiadwy,  

Mae hefyd stiwdio crochenwaith lle gallwch fod yn greadigol wrth fodelu a phaentio eich crochenwaith eich hun mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol.

Bendi's Basement Pottery

Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
01286 870549Mae’r lein fach hyfryd hon yn rhedeg wrth ymyl Llyn Padarn ym Mharc Gwledig Padarn, am siwrne yna-ac-yn ôl o oddeutu pum milltir. Beth am gael picnic wrth y llyn yng Nghei Llydan, neu ymweld â’r Amgueddfa Lechi Naturiol yng Nghilfach Ddu?

Does dim rhaid i chi fod yn un am uchder i fwynhau golygfeydd gwych o’r Wyddfa. Gellir gweld copa uchaf Cymru a Lloegr yn torri drwy’r nenlen ar y daith.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy