A   A   A
Mawddach  (C) Crown Copyright Visit Wales 2013

Arfordir a Môr

I ymwelwyr sydd yn chwilio am olygfeydd ysblennydd a thraethau tywodlyd, neu i'r unigolyn sy’n frwdfrydig am fywyd gwyllt, y prif atyniad am arfordir Gwynedd yw ei amrywiaeth. Mae posib dod o hyd i dwyni tywod, llanw isel, morfa heli, cildraethau creigiog, a chlogwyni dramatig. Yn wir, oherwydd ei amrywiaeth a harddwch cyntefig mae llawer o arfordir Gwynedd wedi cael ei ddynodi yn Ardal o gadwraeth Arbennig ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Oherwydd hyn mae amrywiaeth o gynefinoedd, llawer o anifeiliaid prin a hardd i'w gweld.

Mae Dolffiniaid, llamhidyddion a morloi yn olygfa gyfarwydd oddi ar yr arfordir, ac mae bywyd morol yn ardaloedd megis yr Afon Menai yn cystadlu gyda riffiau corâl (coral reefs) ac mae amrywiaeth o adar yn gyfoethog, yn enwedig yn yr haf pan fydd adar y môr yn dod i'r lan i fridio. Yr ardaloedd pennaf i weld y golygfeydd hyn yw ar yr ynysoedd oddi ar yr arfordir Llyn, megis Enlli ac Ynysoedd Tudwal.
 

Aberogwen

Spinnies Aberogwen, Tal y Bont, Bangor, LL57 3YH (map)
01248 351 541
[email protected]
Spinnies Aberogwen

Aberogwen

Harbwr Pwllheli

Pwllheli, LL53 5YW (map)
01286 679 281
Gwarchodfa Natur Leol Lôn Cob Bach

Harbwr Pwllheli Harbour

Ynys Enlli

Aberdaron, LL53 8DE (map)
08458 11 22 33
[email protected]
Ynys Enlli

Ynys Enlli / Bardsey Island

Y Foryd

Llandwrog, Caernarfon, LL54 5UL (map)
Gwarchodfa Natur Leol Y Foryd

Y Foryd

Castell Harlech

Sgwâr y Castell, Harlech,  LL46 2YH (map)
Cadw - Castell Harlech

Castell Harlech Castle

Llwybr Mawddach

Dolgellau / Barmouth, LL40 1SN / LL42 1EU (map)
Llwybr Mawddach

Abermaw a'r Llwybr Mawddach Trail and Barmouth

Porth Oer

Methlem, Aberdaron (map)

Porth Oer Whistling Sands

Porthdinllaen

Porthdinllaen, Morfa Nefyn, LL53 6DB (map)

Porthdinllaen
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy