A   A   A

700 267 Llyn Tegid, Mynyddoedd Bala Lake, Mountains

Ardal, Trefi a Phentrefi

Mae rhanbarth Eryri Mynyddoedd a Môr wedi ei rhannu i chwe ardal er mwyn eich cynorthwyo i ddarganfod y wybodaeth yn haws. Mae modd chwilio am lety, atyniadau, gweithgareddau, mannau i fwyta a llawer mwy drwy ardal, pentref, tref neu ddinas a thrwy gôd post. Defnyddiwch y map rhyngweithiol i ddod o hyd i wybodaeth am y nifer eang o gynnyrch neu gallwch chwilio drwy fath e.e. llety, atyniadau neu weithgareddau. Oddi fewn eiliadau gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am yr ardaloedd ac y prif drefi a phentrefi.

Graffeg Map Graphic

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy