A   A   A

Antur 'Stiniog, Canolfan Beicio Mynydd, Blaenau Ffestiniog

Er cyn cof, cyfeirid at Flaenau Ffestiniog fel y ‘dref a fu’n toi’r byd’.  Y llechi a roes fri ar y Blaenau, ac mae’r dref yn hynod falch – ac yn haeddiannol felly – o’i threftadaeth ddiwydiannol.

Ond yn sgil y dirywiad yn y diwydiant hwn yn ddiweddar, mae Blaenau Ffestiniog yn gobeithio creu enw newydd iddi hi ei hun fel un o ganolfannau awyr agored blaenllaw Prydain.

A dyma Antur 'Stiniog, sef grŵp cymunedol, sydd - gyda chymorth cyllid gan Ganolfan Rhagoriaeth Eryri a llond trol o benderfyniad, gwaith caled a brwdfrydedd o du’r trefnwyr a’r gymuned leol - yn hyderus y gall helpu i roi tro ar fyd yn hanes Blaenau a rhoi’r hyfforddiant a’r holl gefnogaeth sydd eu hangen ar y bobl leol i ymgymhwyso fel arweinwyr gweithgareddau awyr agored.

Mae tirwedd Bro Ffestiniog wedi cael ei drawsnewid ac mae pedwar llwybr beicio mynydd wedi'i greu, ffordd ymgodi a safle neidio. Yn sicr dyma’r ffordd fwyaf anarferol o weld golygfeydd Eryri hyd yma!Yn 2013 bydd canolfan ymwelwyr lawn offer yn Llechwedd ynghyd â chaffi, cyfleusterau cynadledda, cawodydd a gweithdy beiciau.

Wedi dweud hyn oll, ni all neb ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd ym Mlaenau Ffestiniog yn well na’r trigolion sydd ar y safle, yn gwneud i bethau ddigwydd; felly, drosodd at Antur 'Stiniog – sy’n cael y gair olaf:

"Dewch da chi, tynnwch eich trwyn diog oddi ar sgrîn eich ffôn, eich cyfrifiadur neu eich iPad (mae tabledi eraill ar gael), a dewch i fwynhau profiad cwbl wahanol a gwirioneddol yn yr ardal anhygoel hon. Byddwn yn cynnig profiadau gwallgof a bythgofiadwy mewn gweithgareddau fel cerdded, caiacio, hanes, natur, pysgota, beicio mynydd ar i waered, gwersylla gwyllt, diwylliant a cherddoriaeth ac yn cwmpasu’r holl elfennau unigryw sydd gan Fro Ffestiniog i’w cynnig! Cysylltwch gyda ni a dywedwch wrthym beth ydych chi eisiau ei wneud, a gwnawn ein gorau i drefnu eich dewis weithgareddau!"

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy