A   A   A

Antur ar ei Orau

Mae'r niferoedd, yr amrywiaeth ac ansawdd y canolfannau gweithgareddau sydd i'w cael yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr yn helpu i ddiogelu ei enw da fel un o'r cyrchfannau awyr agored gorau yn Ewrop.

O'r môr i'r copa, gallwch roi tro ar bob math o antur:

Dringo, bowldro ac abseilio
Dringo ceunentydd, fforio trwy fwyngloddiau a thyllau
Caiacio a chanŵio
Drigo iâ
Rhedeg elltydd a chyfeiriannu
Padl fyrddio, syrffio a hwylfyrddio
Hwylio
Coasteering
Heicio a mynydda
Rafftio dŵr gwyn a rafftio byrfyfyr
Bush craft
Gleidio
Beicio oddi ar y ffordd

Cwmnïau Gweithgareddau

Mae dros 200 o gwmnïau gweithgareddau yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Rhaid i'r holl ddarparwyr gadw ar God Ymddygiad sy'n disgrifio arfer dda a gweithdrefnau ar gyfer y weithgaredd dan sylw. Mae rhai darparwyr wedi'u trwyddedu i gynnig gweithgareddau i unigolion sy'n 18 mlwydd oed ac iau drwy'r AALA.

Am wybodaeth bellach a rhestr o'r canolfannau sydd wedi'u dilysu gan AALA a'r rhai nad ydynt wedi'u dilysu ewch i:
www.aals.org.uk
www.visitwales.com 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy