A   A   A

Tripiau Cychod Ynys Môn

01248 716335 
Anglesey Boat Trips

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Pris: Ewch i'r wefan.

Tripiau golygfaol, anhygoel mewn cychod pŵer RIB ar gyfer hyd at 10 person gyda pheilotiaid cymwys a phrofiadol, yn gadael o Biwmares ac ambell safle arall trwy drefniant arbennig. Cewch ddewis taith cyflym a chyffrous i lawr y Fenai, neu daith fwy hamddenol - mae cychod siarter preifat ar gael hefyd.  

Mae llawer o hwyl i’w gael wrth i chi wibio ar hyd Afon Menai i lefydd fel Castell Biwmares acYnys Seiriol.

 


Anglesey Boat Trips 196 150

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Anglesey Boat Trips

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy