A   A   A
610 233 Amgueddfa'r Môr Porthmadog Maritime Museum

Amgueddfa'r Môr Porthmadog

Yr Harbwr, Porthmadog, LL49 9LU
Amgueddfa'r Môr Porthmadog Maritime Museum

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Llongau Porthmadog Ships
Roedd harbwr prysur Porthmadog hyd yn oed yn fwy o dan ei sang 150 mlynedd yn ôl.  Dewch i ddarganfod pam yn yr amgueddfa hon, sy’n adrodd stori’r gwaith adeiladu llongau yn y porthladd a’r cyfnod pan oedd y gwaith o allforio llechi yn ei anterth.  Yn ddigon priodol, mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yn y sied lechi olaf sydd ar ôl ar y cei.

Mae hwylio a’r môr yn rhedeg drwy wythiennau Porthmadog.  Mae’r amgueddfa yn dweud wrthych chi pam bod Cychod Hwylio Western Ocean y porthladd yn enwog am fod yn goeth ac o wneuthuriad ardderchog.  Yna, yn goron ar y cwbl, neidiwch ar Reilffordd Ffestiniog i ddilyn llwybr y llechi o’r chwarel i’r porthladd.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Amgueddfa'r Môr Porthmadog Maritime Museum 

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy