A   A   A
610 233 Syr Henry Jones

Amgueddfa Syr Henry Jones

Llangernyw, Abergele, LL22 8PR
01745 860630
Amgueddfa Syr Henry Jones Museum

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Syr Henry Jones

Mae’r amgueddfa ddeniadol hon ar fywyd gwledig Cymru yn dathlu bywyd rhyfeddol Henry Jones, a anwyd yn Llangernyw yn 1852. Yn fab i grudd, fe adawodd yr ysgol yn 12 oed i weithio â’i dad, ond parhaodd â’i astudiaethau gyda'r nos, gan ennill ysgoloriaeth. Yn athronydd ac yn athro gwych, fe ddaeth yn Athro ar Athroniaeth Foesol yn y pen draw. Ni wnaeth Henry anghofio ei wreiddiau dinod ac fe weithiodd yn galed i wella addysg yng Nghymru.  

Mae’r amgueddfa, wedi’i lleoli yng nghartref plentyndod Henry, yn brofiad sy’n ysbrydoli. Mae modd ymweld â gweithdy’r crudd o hyd, yn ogystal â’r gegin fechan a’r ystafell wely ble’r oedd Henry a’i deulu’n byw ac yn gweithio yn y pentref mynyddig ac anghysbell hwn. 


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy