A   A   A
610 233 Amgueddfa Forwrol Porthmadog Maritime Museum

Amgueddfa Forwrol Porthmadog

Yr Harbwr, Porthmadog, LL49 9LU
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Maritime Museum

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Amgueddfa Forwrol Porthmadog Maritime Museum

Roedd harbwr byrlymus Porthmadog hyd yn oed yn brysurach 150 o flynyddoedd yn ôl. Cewch ddarganfod y rheswm pam yn yr amgueddfa hon, sy'n adrodd hanes y porthladd yn ei anterth yn adeiladu llongau ac yn allforio llechi. Mae’n briodol felly mai yn sied llechi olaf y cei y lleolir yr amgueddfa. 

Mae morio a’r môr yn greiddiol i hanes Porthmadog. Mae’r amgueddfa yn esbonio pam y bu Western Ocean Yachts y porthladd yn enwog am eu cyfuniad o gywreinrwydd ac addasrwydd i’r môr. Beth am orffen eich diwrnod drwy fynd ar daith ar lein-gul Rheilffordd Ffestiniog i olrhain taith y llechi o’r chwarel i’r porthladd? 


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy