A   A   A
610 233 Abersoch o'r Awyr - Abersoch from the Sky (Turtle Photography

Abersoch

Lleoliad glan y môr a chanolfan hwylio/chwaraeon dŵr hynod boblogaidd – a ffasiynol – gyda thraethau a harbwr cysgodol. Rhaglen brysur o ddigwyddiadau hwylio yn ogystal â Wakestock, gŵyl gerddoriaeth a wakeboard fwyaf Ewrop (a gynhelir ym mis Gorffennaf). Bywyd bistro prysur hefyd ynghyd â dewis da o lety ac atyniadau, sy’n cynnwys merlota, tripiau cwch a chanolfan grefftau. Mae Abersoch hefyd yn ganolfan ar gyfer chwe thaith gerdded sy’n amrywio o rai llai na milltir i dros naw milltir. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r Ganolfan Groeso leol gaiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Abersoch, Llŷn

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy