A   A   A
700 267 (610x233) Clwb Golff Aberdyfi Golf Club

Aberdyfi

Mae sawl rheswm pam fod yn rhaid ymweld. Yn ddiau, dyma un o’r cyrchfannau glan môr tlysaf ym Mhrydain. Lleolir y pentref ble mae afon Dyfi yn cwrdd â dyfroedd Bae Ceredigion, mae hefyd yn boblogaidd i hwylio ac fel lleoliad i gampau dŵr (The Sunday Times y traeth fel un o’r rhai gorau ym Mhrydain ‘i hwylfyrddio a barcudfyrddio’). Mae yma derasau lliw pastel o flaen y traeth tywodlyd mawr a’r hen harbwr hen ffasiwn. Mae Golff hefyd yn boblogaidd yma: Mae cwrs golff enwog Aberdyfi yn un o’r rhai gorau yn y DG. Mae’r amgueddfa leol yn canolbwyntio ar orffennol adeiladu llongau’r porthladd.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Twristiaeth Aberdyfi Tourism
Aberdyfi

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected]ynedd.llyw.cymru | 01286 679686
GwyneddConwy