A   A   A
610 233 Aberdaron

Aberdaron

Pen draw’r byd ar ei fwyaf delfrydol. Bu’r pentref pysgota hwn yn ddiwedd teithiau pererinion ar eu ffordd i Ynys Enlli, Ynys y 20,000 o seintiau, ac mae’n Warchodfa Natur Genedlaethol ryngwladol enwog oherwydd yr adar sydd yno. Roedd RS Thomas, y bardd enwog, yn byw mewn bwthyn o fewn tiroedd hyfryd Plas yn Rhiw, maenordy bychan sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol erbyn hyn. Galwch heibio i ganolfan ddehongli newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Porth y Swnt i gael mwy o hanes tirlun arbennig Llŷn, morluniau a’r dreftadaeth ddiwylliannol cyfoethog. Byddwch yn barod i gael eich swyno gan olygfeydd arfordirol syfrdanol o bentir Mynydd Mawr.

Atyniadau yn Aberdaron a’r ardal gerllaw

Eglwys Hywyn Sant
Porth y Swnt 
Traeth Aberdaron 
Ynys Enlli 
Gwasanaeth Cwch Enlli 

Darparwyr Gweithgareddau yn Aberdaron a’r ardal gerllaw

Cymdeithas Hwylio Aberdaron 
Edge of Wales Walk
Llŷn Adventures 
Llyn Sub-Aqua Club

Aberdaron


Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy