A   A   A
610 Beic a Dyffryn Ogwen - Bikes and Ogwen Valley

Pethau i'w wneud a llefydd i ymweld yn Eryri

Yn ddi-os, ni yw prifddinas gweithgareddau Cymru, yn llawn i’r ymylon o bob math o weithgareddau awyr agored fel beicio, dringo, marchogaeth, golffio, dringo ceunentydd, gwylio adar, crwydro ogofau, chwaraeon dŵr ... mae’n ddiderfyn.

NEWYDD Mentra’n Gall! Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell. Rhowch ychydig o amser i gynllunio eich diwrnod i helpu i sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn gyfforddus.

NEWYDD Croeso Cymru yn lansio Ffordd Cymru
NEWYDD Cylchdeithiau Arfordirol
> Blog Atyniadau Eryri
> Ffordd Brailsford Way

Cerdded
700 536 Yr Wyddfa Snowdon Miners Track_155

Beicio
196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth

Pysgota
196 Pysgota yn Dolgellau - Fishing in Dolgellau

Chwaraeon Dŵr
196 Canolfan Tryweryn National Whitewater Centre

Golff
Porthmadog Golf Club

Bwyd
700 536 Parc Glasfryn caws cheese bwyd food

Siopio
700 536 Siopa Llanberis Shopping_459

Treftadaeth
700 536 Llanberis Castell Dolbadarn Castle_397

Rheilffyrdd
196 Ffestiniog Railway - Rheilffordd Ffestiniog

Digwyddiadau


Teithiau Cerdded yn Bala a Penllyn

Yma yn ardal y Bala mae digonnedd o deithiau ar gyfer pawb - yn  deuluoedd hyd at gerddwyr mynydd profiadol.

> I deuluoedd mae yma: Helfa Drysor neu teithiau addas gyda  coets fach. Llwybrau a wahannol  bellter ac wrth gwrs cewch fynd am dro at lan y llyn.
> I’r rhai hynny sy’n ymhyfrydu mewn hanes a diwylliant mae yma : Tro Trefol ,Taith Mari Jones , a Taith Betsi Cadwaladr.
> Yn yr ardal ceir golygfeydd gwych iw darganfod drwy gerdded o gwmpas Llyn Tegid.Os am llai o gerdded beth am ddychwelyd ar y trên bâch.
> I gerddwyr profiadol mae mynyddoedd Eryri  - ac yn enwedig yr Aran a’r  Arennig yn deithiau gwych.
Am ragor o fanylion ewch i wefan GoBala .

Canolfannau Hamdden

Bala
Bangor
Bethesda
Barmouth/Abermaw
Caernarfon 
Dolgellau
 
Ffestiniog
Harlech
Pwllheli
Porthmadog
Penygroes
Tywyn
Os nad ydych yn actif iawn peidiwch â phoeni mae digonedd o bethau i’w gwneud a wnaiff gynorthwyo i lenwi eich gwyliau. Edrychwch ar yr adran Siopau er mwyn darganfod manylion am fannau i ddod o hyd i gynnyrch lleol wedi eu gwneud o lechi. Mae’r traethau yn lan ac yn ddiogel gyda thoreth o fannau i chi gerdded y ci. Mae gan yr adran Natur a Bywyd Gwyllt ddigonedd o wybodaeth am fannau lle y gallwch ddysgu am beth a phwy sydd yn byw yn Eryri Mynyddoedd a Môr. Fe ddewch o hyd i fanylion am fannau bwyta o safon uchel sydd wedi eu creu gyda chynnyrch lleol a phrydau traddodiadol o rysáit Cymreig.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy