A   A   A
Yr Wyddfa o Crib Nantlle - Snowdon from Nantlle Ridge © Alun Fôn Williams

Yr Wyddfa - 6 Llwybr i'r Copa

Y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Sut bynnag ffordd yr ydych yn adnabod y tirnod enwog hwn, mae'n werth ei gweld. Yn sefyll yn dal dros bentref Llanberis, mae’r Wyddfa yn rhan o deulu glos o gopaon danheddog a gallent gynnig golygfeydd o Eryri, Ynys Môn, Sir Benfro ac Iwerddon. Dewiswch o chwech o lwybrau gwahanol i goncro’r cawr 1085 metr hwn: Llwybr Llanberis, Llwybr PYG, Llwybr y Mwynwyr, Llwybr Watkin, Llwybr Rhyd-Ddu neu'r Llwybr Llyn Cwellyn.

PWYSIG > Parc Cenedlaethol Eryri - Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd
PWYSIG > Parc Cenedlaethol Eryri - Amodau Dan Draed Eryri
PWYSIG > Parc Cenedlaethol Eryri - Twitter: Adroddiad yr Warden ar y Tywydd
PWYSIG > Tîm Achub Mynydd Llanberis - Gwybodaeth Diogelwch
PWYSIG > Rhagolygon Tywydd 'Met Office' - Yr Wyddfa

Cynllunio Eich Taith i Gopa'r Wyddfa

Mae’r Wyddfa yn heriol ar y gorau, felly, cyn mentro allan gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio ragolygon y tywydd ar gopa'r Wyddfa ac wedi pacio eich holl offer. Mae'r fideo byr hwn yn llawn o awgrymiadau ar gyfer cynllunio'r dydd.


Llwybrau Cerdded i'r Wyddfa a Gwasanaeth Bws Sherpa

Mae’r Wyddfa mor fawr ac amrywiol, mi fyddai’n bechod dilyn yr un llwybr i fyny ac i lawr! Rhwydwaith bws Sherpa’r Wyddfa yw eich tocyn i ryddid llwyr. Beth am ddilyn un llwybr i fyny, a dod i lawr ar lwybr gwahanol? Neu beth am ddal y bws o’ch llety a cherdded yn ôl? Mae’n hawdd gyda gwasanaeth y Sherpa. Mae gwasanaeth y Sherpa yn teithio o amgylch Yr Wyddfa gan gysylltu’r 6 prif lwybr cerdded a'r pentrefi cyfagos. Manylion amseroedd Sherpa'r Wyddfa.
 


Llwybr Llanberis

Yn wreiddiol, cariwyd twristiaid i fyny’r llwybr hwn ar ferlod a mulod, ac mae’n parhau hyd heddiw i fod yn lwybr ceffyl. (Mae yna gytundeb gwirfoddol gyda beicwyr mynydd i gadw oddi ar y llwybr yn ystod adegau prysuraf y flwyddyn.)

Pellter: 9 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 975m (3,198 tr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: (SH 582589 /LL55 4TY) – Gorsaf reilffordd
Map: Explorer OL17 Arolwg Ordnans
Parcio: (SH 582589 / LL55 4TY). Nifer o faesydd parcio yn Llanberis.
Safle Bws Sherpa:Safle ymgyfnewid Llanberis

Llwybr Llanberis Path Map © APCE_SNPA

Llwybr y Mwynwyr

Yn dilyn agor ffordd Llanberis drwy Fwlch Llanberis yn 1832, adeiladwyd Llwybr y Mwynwyr i gario copr o waith copr Britannia ger Llyn Glaslyn i Ben y Pass, lle y cludwyd ef wedyn i Gaernarfon. Er i’r mwyngloddio ddod i ben yn 1916, mae olion y gwaith i’w gweld hyd heddiw ar hyd ochr y llwybr.

Pellter: 8 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 723m (2,371tr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: Maes Parcio Pen y Pass (SH 647557 / LL55 4NY)
Map: Explorer OL17 Arolwg Ordnans
Parcio: Os yw maes parcio Pen y Pass yn llawn, gallwch barcio yn Nant Peris (SH 607582 / LL55 4UF), ac yn ystod yr haf, gallwch ddal y bws Sherpa’n ôl i Ben y Pass.
Safle Bws Sherpa: Maes parcio Pen y Pass

Llwybr Pyg

Mae peth ansicrwydd ynghylch tarddiad y gair Pyg. Y gred yw i’r llwybr gael ei enwi ar ôl Hostel Pen y Gwryd gan ddringwyr a oedd yn aros yno. Posibilrwydd arall yw y daw’r enw o’r ffaith bod y llwybr yn croesi Bwlch y Moch (fe’i sillefir yn Pig weithiau yn y Saesneg). Neu ai dyma’r llwybr a ddefnyddiwyd i gludo pyg (tar du) i Waith Copr Britannia yng Nghwm Glaslyn? Mae’r dyfalu’n parhau!!

Pellter: 7 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 723m (2,371 tr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: Maes Parcio Pen y Pass (SH 647557 / LL55 4NY)
Map:Explorer OL17 Arolwg Ordnans
Parcio: Os yw maes parcio Pen y Pass yn llawn, gallwch barcio yn Nant Peris (SH 607582 / LL55 4UF), ac yn ystod yr haf, gallwch ddal y bws Sherpa’n ôl i Ben y Pass.
Safle Bws Sherpa: Maes parcio Pen y Pass

Llwybr Watkin

Mae’r llwybr hwn wedi’i enwi ar ôl Syr Edward Watkin, yr Aelod Seneddol Rhyddfrydol a’r entrepreneur rheilffyrdd. Roedd ganddo dŷ haf ar ddechrau’r llwybr ac ef oedd yn gyfrifol am greu’r llwybr o Chwarel Lechi De’r Wyddfa i gopa’r Wyddfa fel bod ymwelwyr yn gallu cerdded i’r copa yn gyfleus. Agorwyd y llwybr yn swyddogol yn 1892 gan William Gladstone, y Prif Weinidog. Ar graig ger y llwybr sydd bellach wedi’i enwi ar ei ôl - Craig Gladstone - anerchodd dorf o dros 2,000 o bobl.

Pellter: 8 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 1,015m (3,329 tr)
Amser: Tua 7 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: Pont Bethania, Nant Gwynant (SH 628507 / LL55 4NL) (ar y drofa o’r A498 am y fferm Hafod y Llan
Map: Explorer OL17 Arolwg Ordnans 
Parcio: Maes Parcio Pont Bethania, Nant Gwynant (SH 628507 / LL55 4NL)
Safle Bws Sherpa: Maes parcio Nant Gwynant

Llwybr Rhyd Ddu

Arferid galw’r llwybr hwn yn Llwybr Beddgelert gan mai o’r pentref hwnnw yr arferai cerddwyr ddechrau eu taith i’r copa.

Pellter: 7.5 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 895m (2,936 tr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: Maes Parcio Rhyd Ddu (SH 571526 / LL54 6TN)
Map: Explorer OL17 Arolwg Ordnans
Parcio: Maes Parcio Rhyd Ddu (SH 571526 / LL54 6TN)
Safle Bws Sherpa: Pen pellaf maes parcio Rhyd Ddu

Llwybr Rhyd Ddu Path Map © APCE_SNPA

Llwybr Llyn Cwellyn

Dechreua’r llwybr hwn ger hostel ieuenctid y “Snowdon Ranger” ger Llyn Cwellyn. Roedd John Morton y ‘Snowdon Ranger’ hunanedig yn tywys twristiaid Fictorianaidd ar hyd y llwybr ac fe agorodd dafarn ar safle’r hostel ieuenctid a’i alw’n Snowdon Ranger Inn.

Pellter: 8 milltir (yno ac yn ôl)
Cyfanswm dringo: 936m (3,070 tr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Dechrau a Diwedd: Snowdon Ranger YHA,Llyn Cwellyn (SH 564551 / LL54 7YS)
Map: Explorer OL17 Arolwg Ordnans
Parcio: Maes Parcio Llyn Cwellyn (SH 564551 / LL54 7YS) 
Safle Bws Sherpa: Maes parcio Llyn Cwellyn

Llwybr Cwellyn Snowdon Ranger Path Map © APCE_SNPA

Cyfrinachau'r Wyddfa

1. Yn 1639 cafwyd yr esgyniad cyntaf a gofnodwyd i’r Wyddfa, gan Thomas Johnson.
2. Morris Williams, glöwr, oedd y cyntaf i werthu lluniaeth ar y copa yn 1838.
3. Hyfforddodd Edmund Hillary ar yr Wyddfa cyn trechu Mynydd Everest.
4. Gallwch ddod o hyd i flodyn prin ar yr Wyddfa, Lili'r Wyddfa. Dim ond mewn llond llaw o leoliad ar draws y byd y gellir dod o hyd i’r lili.
5. Dywedir fod Yr Wyddfa yn fedd i’r cawr Rhitta Gawr. Gwisga’i Rhitta fantell wedi ei wneud o farf dynion. Yn ôl chwedloniaeth cafodd Rhitta ei ladd gan y Brenin Arthur.

Cofiwch bod yna llawer mwy o gerdded ar gael yn Eryri.

Golygfa tua'r Copa / View towards the Summit
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy