A   A   A
610 233 Rheilffordd Llyn Llanberis Lake Railway

Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
01286 870549
Rheilffordd Llyn Padarn / Llanberis Lake Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefanMae’r lein fach hyfryd hon yn rhedeg wrth ymyl Llyn Padarn ym Mharc Gwledig Padarn, am siwrne yna-ac-yn ôl o oddeutu pum milltir. Beth am gael picnic wrth y llyn yng Nghei Llydan, neu ymweld â’r Amgueddfa Lechi Naturiol yng Nghilfach Ddu?

Does dim rhaid i chi fod yn un am uchder i fwynhau golygfeydd gwych o’r Wyddfa. Gellir gweld copa uchaf Cymru a Lloegr yn torri drwy’r nenlen ar y daith.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy