A   A   A
Traeth Porth Oer Beach

Porth Oer

Methlem, Aberdaron (map)

Porth Oer Whistling Sands
Mae Porth Oer yn agos i bentref Methlem ac ychydig o dan 3 milltir o Aberdaron. Roedd y gilfach fechan oddi ar Fôr Iwerddon unwaith yn borthladd prysur, yn mewnforio calch a glo ac allforio cynnyrch fferm fel caws, menyn, wyau ac ieir.

Mae’r traeth hardd siâp cilgant yma yn rhan o ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'n cynnwys o 420 o erwau (170 ha) o draethlin, penrhynion a thiroedd amaeth, mae hefyd yn cynnwys Mynydd Carreg a Mynydd Anelog. Mae ymdrech yn cael ei wneud yma i adfer llethrau’r clogwyni trwy ddychwelyd i bori traddodiadol.

Caiff ei adnabod gan ei lys enw Saesneg ‘Whistling Sands’, enw a gafwyd oherwydd y sŵn a wneir wrth gerdded dros y tywod gwyn. Daw’r sŵn oherwydd straen croeswasgiad pwysau ar y tywod. Dim ond dau draeth yn Ewrop gyfan sydd yn gwneud hyn.

Mae pysgota, syrffio, corff-fyrddio a cherdded yn weithgareddau poblogaidd yma. Mae nifer o lwybrau cerdded yn yr ardal gyda Llwybr Arfordir Cymru pasio yn agos at y traeth. Mae'r llwybr yn darparu safleoedd sydd yn cynnig cyfle i weld Morloi, Llamidyddion a Dolffiniaid yn nofio oddi ar yr arfordir. Edrychwch allan am y Frân Goesgoch yn ogystal â'r Wylan Goesddu, Cudyll Coch, Palod, Clochdar y Cerrig, Gwylogod ac Adar Drycin Manaw.

Mae maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ben y bryn uwchben y traeth gyda llwybr yn arwain yn uniongyrchol i lawr i'r traeth. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys caffi, siop a thoiledau tymhorol.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy