A   A   A
610 Beic a Dyffryn Ogwen - Bikes and Ogwen Valley

Pethau i'w wneud a llefydd i ymweld yn Eryri

Yn ddi-os, ni yw prifddinas gweithgareddau Cymru, yn llawn i’r ymylon o bob math o weithgareddau awyr agored fel beicio, dringo, marchogaeth, golffio, dringo ceunentydd, gwylio adar, crwydro ogofau, chwaraeon dŵr ... mae’n ddiderfyn.

NEWYDD Croeso Cymru yn lansio Ffordd Cymru
NEWYDD Cylchdeithiau Arfordirol
> Blog Atyniadau Eryri
> Ffordd Brailsford Way

Cerdded
700 536 Yr Wyddfa Snowdon Miners Track_155

Beicio
196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth

Pysgota
196 Pysgota yn Dolgellau - Fishing in Dolgellau

Chwaraeon Dŵr
196 Canolfan Tryweryn National Whitewater Centre

Golff
Porthmadog Golf Club

Bwyd
700 536 Parc Glasfryn caws cheese bwyd food

Siopio
700 536 Siopa Llanberis Shopping_459

Treftadaeth
700 536 Llanberis Castell Dolbadarn Castle_397

Rheilffyrdd
196 Ffestiniog Railway - Rheilffordd Ffestiniog

Digwyddiadau


Teithiau Cerdded yn Bala a Penllyn

Yma yn ardal y Bala mae digonnedd o deithiau ar gyfer pawb - yn  deuluoedd hyd at gerddwyr mynydd profiadol.

> I deuluoedd mae yma: Helfa Drysor neu teithiau addas gyda  coets fach. Llwybrau a wahannol  bellter ac wrth gwrs cewch fynd am dro at lan y llyn.
> I’r rhai hynny sy’n ymhyfrydu mewn hanes a diwylliant mae yma : Tro Trefol ,Taith Mari Jones , a Taith Betsi Cadwaladr.
> Yn yr ardal ceir golygfeydd gwych iw darganfod drwy gerdded o gwmpas Llyn Tegid.Os am llai o gerdded beth am ddychwelyd ar y trên bâch.
> I gerddwyr profiadol mae mynyddoedd Eryri  - ac yn enwedig yr Aran a’r  Arennig yn deithiau gwych.
Am ragor o fanylion ewch i wefan GoBala .

Canolfannau Hamdden

Bala
Bangor
Bethesda
Barmouth/Abermaw
Caernarfon 
Dolgellau
 
Ffestiniog
Harlech
Pwllheli
Porthmadog
Penygroes
Tywyn
Os nad ydych yn actif iawn peidiwch â phoeni mae digonedd o bethau i’w gwneud a wnaiff gynorthwyo i lenwi eich gwyliau. Edrychwch ar yr adran Siopau er mwyn darganfod manylion am fannau i ddod o hyd i gynnyrch lleol wedi eu gwneud o lechi. Mae’r traethau yn lan ac yn ddiogel gyda thoreth o fannau i chi gerdded y ci. Mae gan yr adran Natur a Bywyd Gwyllt ddigonedd o wybodaeth am fannau lle y gallwch ddysgu am beth a phwy sydd yn byw yn Eryri Mynyddoedd a Môr. Fe ddewch o hyd i fanylion am fannau bwyta o safon uchel sydd wedi eu creu gyda chynnyrch lleol a phrydau traddodiadol o rysáit Cymreig.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy