A   A   A
  700 267 Llyn Tegid, Mynyddoedd Bala Lake, Mountains

  Newyddion

  Dyma eich cyfle i ddysgu mwy am newyddion o ardal Eryri, Mynyddoedd a Môr!

  Gŵyl Rhif 6

  Rhestr grwpiau 2018 yn cael eu cyhoeddi

  Bydd grwpiau gan gynnwys The The, Franz Ferdinand and Friendly Fires, Jessie Ware, The Charlatans, Everything Everything, Django Django, Ride, Anna Calvi, The Horrors, Gaz Coombes, a llawer mwy.

  Llwybr Llechi Eryri

  Mae cylchdaith 85 milltir newydd gael ei lansio, lle gall cerddwyr archwilio ardaloedd llechi Eryri, a hefyd dod i ddeall a gwerthfawrogi treftadaeth diwydiant llechi yr ardal. Yn dechrau ym Mhorth Penrhyn ger Bangor a gorffen yn Bethesda, mae Llwybr Llechi Eryri nid yn unig yn mynd trwy pentrefi poblogaidd Llanberis a Beddgelert , ond hefyd yn cyflwyno y cerddwr i bentrefi llai adnabyddus Llanllechid, Bethesda, Dinorwig, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Croesor, Ffestiniog a Penmachno.

  Mae amrywiaeth mawr ar y cylchdaith cyffrous 13 cymal yma, edrychwch ar fap o'r daith ar Llwybr Llechi Eryri

  Cerdyn Eryri

  Ymgyrch hollol newydd yw Cerdyn Eryri sydd yn cynorthwyo chi i arbed arian wrth ymweld gydag ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae nifer o'n hatyniadau, darparwyr gweithgareddau a siopau yn cymryd rhan. Felly, beth am ymchwilio mwy iddo ac ymweld gyda gwefan Cerdyn Eryri.

  Snowdonia Pass - Cerdyn Eryri

  Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
  GwyneddConwy