A   A   A
610 233 Yr Wyddfa - Snowdon

Mynyddoedd

Mae'r mynyddoedd sy'n bodoli yng Ngwynedd yn fyd-enwog, mae pobl wedi bod yn ymweld â nhw ers canrifoedd, gyda’r rhai mwyaf adnabyddus yn cynnwys Charles Darwin yn 1831 ac yna yn 1950au cynnar fe sefydlwyd y tîm llwyddiannus Everest eu pencadlys hyfforddiant yn Eryri. Rhain yw’r copaon uchaf yng Nghymru a Lloegr ac mae'r rhai sy'n gorwedd yng Ngwynedd yn gwneud i fyny am y mwyafrif o dirwedd Eryri, yn enwog fel un o'r Parciau Cenedlaethol mwyaf prydferth ym Mhrydain.

Wrth gerdded, yn ogystal â mwynhau'r golygfeydd o'r mynyddoedd a'r môr, mae hefyd yn bosibl i ddod o hyd i ffosilau, anifeiliaid a phlanhigion diddorol gan gynnwys Lili'r Wyddfa sydd erbyn hyn yn brin iawn, a gellir ond ei weld yn Eryri, yn ogystal ag adar mynydd penodol fel y Ring Ouzel. 

Cader Idris

Penygadair, Llanfihangel y Pennant, Dolgellau, LL40 1TN (map)
Gwefan gyda manylion taith gerdded

Cadair Idris

Caeau Tan y Bwlch

Capel Uchaf, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5DL (map)
01248 351 541
[email protected]
Caeau Tan y Bwlch

Caeau Tan y Bwlch

Moelyci

Lôn Felin Hen, Tregarth, Bangor, LL57 4BB (map)
01248 602 793
[email protected]
Moelyci

Moelyci

Mynydd Cilan

Aberdaron, LL53 7DD (map)
Mynydd Cilan

Mynydd Cilan

Mynydd Mawr

Uwchmynydd, Aberdaron, LL53 8BY (map)
Gwefan gyda manylion taith gerdded

Mynydd Mawr Uwchmynydd

Nant Ffrancon

Bethesda, LL57 3LZ (map)
Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

Bwlch Aberglaslyn

Nantmor, Beddgelert, LL55 4YG (map)
Bwlch Aberglaslyn

Bwlch Aberglaslyn Pass

Hafod y Llan

Nant Gwynant, Beddgelert, LL55 4NQ (map)
Gwefan gyda manylion taith gerdded

Hafod y Llan, Nant Gwynant

Beddgelert

Beddgelert, LL55 4YB (map)
Beddgelert

Safle Beddgelert Site

Rhinogydd

East of Harlech, LL45 2LP (map)
Rhinogydd

Rhinogydd

Parc Gwledig Padarn

Llyn Padarn, Llanberis, LL55 4TY (map)
01286 870 892
[email protected]
Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn Country Park
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy