A   A   A
610 233 Edrych tuag at Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis - Looking towards the National Slate Museum

Mynydd Gwefru, Llanberis

Llanberis, Gwynedd, LL55 4UR
01286 870636
Electric Mountain

Ar Agor: Ewch i'n gwefan.
Prisiau: Ewch i'n gwefan.
Ar lan Llyn Padarn, Llanberis, Mynydd Gwefru yw man cychwyn y teithiau tywys i Orsaf Bwer Dinorwig. Yn ddwfn yng nghrombil Mynydd Elidir ceir un o geudyllau cloddedig mwyaf Ewrop, sy'n gartref i eneraduron pwmpio a storio sy'n troi pwer dwr yn drydan.

I gael gwybodaeth am archebu a threfnu lle ar y daith danddaearol i'r orsaf bwer, ewch i'n gwefan neu ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar: 01286 870636 

Gostyngiad ar gael i grwpiau - ffoniwch am fanylion.

Nid yw'r daith yn addas i blant dan 4 oed.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Mynydd Gwefru

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy