A   A   A
Plas Bodegroes

Blas o'r ardal - cynnyrch lleol a llefydd i fwyta

Ni fydd raid i chi fynd yn bell i gael gafael ar gynnyrch ffres o’r fferm ac o’r môr yn yr ardal hon. Nac am siopau lleol sy’n gwerthu celf a chrefft, ffasiwn a defnyddiau sydd wedi’u hysbrydoli gan amgylchfyd Eryri. Caiff ein bwyd ei baratoi â gofal, a dydi o heb deithio milltiroedd i gyrraedd yma. Credwch chi ni, byddwch yn siŵr o flasu’r gwahaniaeth. Mae ein brand ni yn lleol ac yn unigryw – ac yn gymaint gwell oherwydd hynny. Ond os allwch chi ddim byw heb siopau am hir, peidiwch â phoeni – mae gennym ni’r brandiau designer a rhai adnabyddus y stryd fawr i gyd hefyd!

Am wybodaeth ar llefyd i fwytau cysylltwch gyda un o'n Canlfannau Gwybodaeth, Twristiaeth Gogledd Cymru a Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2017 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru | 01286 679686
GwyneddConwy