A   A   A
610 233 Labyrinth y Brenin Arthur / King Arthur's Labyrinth

Labyrinth y Brenin Arthur, Corris

Canolfan Crefftau Corris, Corris, Machynlleth, Powys
SY20 9RF
01654 761584
Labrinth Brenin Arthur

Ar Agor: Amrywiol, ewch i'r wefan am fanylion.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


King Arthur's Labyrinth - Stone Dragon

Labrinth y Brenin Arthur – dyma’r ymweliad ar gyfer Blwyddyn Chwedlau

Cychwyn ar daith gan hwylio trwy raeadr tanddaearol lle mae’r dŵr yn disgyn fel llen, a darganfod man hudolus lle mae hanesion o amseroedd pell yn cael eu hail adrodd. Hanesion am ddreigiau, cewri a’r Brenin Arthur chwedlonol ei hun. Byddwch yn cael eich tywys gan gychwr o’r Oesoedd Tywyll, trwy ogofau anferth a thwneli troellog, i gael yr hen hanesion Cymreig hyn yn dod yn fyw trwy gyfrwng golygfeydd dramatig, golau a sain. Mae nodwedd newydd i’w fwynhau ar gyfer 2017 – Afon y Ddraig! Efallai bydd eich antur o dan y ddaear yn tarfu ar y rhai sy’n gwarchod y Labrinth…allwch chi osgoi eu crafangau a dod yn ôl yn ddiogel i’r byd tu allan? Mae Labrinth y Brenin Arthur yn llawn hanesion a chwedlau, ac yn antur berffaith ar gyfer Blwyddyn Chwedlau.

Mae mwy o hen hanesion i chi eu darganfod eto yn y byd tu allan, yn Chwedlau Coll y Cylch Cerrig, lle gallwch ddilyn y llwybrau troellog mewn drysfa syml i ddarganfod hanesion chwedlonol, cymeriadau cyfareddol a’r Cylch Cerrig. Cwblhau’r cwis ac ennill medal! Mynediad am hanner pris trwy hefyd brynu tocyn i Labrinth y Brenin Arthur.

Mae Labrinth y Brenin Arthur a Chwedlau Coll y Cylch Cerrig yn cychwyn o Ganolfan Crefft Corris, sydd hefyd yn gartref i 9 stiwdio grefft wych a’r dylunwyr-gwneuthurwyr preswyl. Gallwch gael eitemau unigryw wedi’u gwneud â llaw yma, a chael hwyl yn gwneud eich crochenwaith eich hunan, dipio canhwyllau, gwneud siocled, llunio eich cymysgedd perlysiau eich hun a mynd i weithdai adeiladu dodrefn.

Yng nghanol yr atyniadau mae caffi’r Crochan, sy’n olau, yn fywiog a modern, gyda golygfeydd i bob cyfeiriad o lethrau coediog trwchus dyffryn Corris. Gallwch fwynhau cynnyrch lleol mewn gwahanol rysetiau, sydd ar gael trwy’r dydd. Mae mwy o gynnyrch i dynnu dŵr i’ch dannedd yn ein siop bwyd a diod Cymreig, Bwtri’r Crochan. Silffoedd yn llawn eitemau wedi’u tyfu, eu magu a’u cynhyrchu’n lleol yn cynnwys mêl, cawsiau, bisgedi, siytni, jam, cwrw, gwirodydd a llawer mwy.
Mae atyniad pellach, Corris Mine Explorers, yn caniatáu i chi ddarganfod hen gloddfa lechi Gymreig sydd wedi cael ei gadael bron iawn heb ei chyffwrdd ers blynyddoedd lawer, efo un o brif ymchwilwyr cloddfeydd Cymru. Mae fel camu yn ôl trwy amser, gyda thros 130 mlynedd o hanes mwyngloddio wedi’i gadw yma.

Gyda chymaint i’w wneud a chael parcio trwy’r dydd heb dalu, dewch i wneud diwrnod ohoni. 

Canolfan Grefftau Corris

Corris Mine Explorers

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Labrinth Brenin Arthur

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy