A   A   A
610 233 Castell Caernarfon yn y Nos - Caernarfon Castle at night

Teithiau Grŵp a Trefnu Teithiau

Os yn chwilio am ganolfannau gweithgareddau awyr agored, lleoliadau taith ysgol, canolfannau astudio maes, canolfannau addysg i oedolion, tirwedd golygfaol a chanolfannau treftadol, cyrsiau byr a gweithdai yna mae digonedd o ddewis yn Eryri, Llŷn ac Arfordir Cambrian.

Mae cyfleon gwych yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr gan gynnwys atyniadau antur, addysgol a theithiau grŵp, dyddiau corfforaethol ac adeiladu tîm, cyrsiau hyfforddi rheoli a theithiau ysgol

Os yn chwilio am ganolfannau gweithgareddau awyr agored, lleoliadau taith ysgol, canolfannau astudio maes, canolfannau addysg i oedolion, tirwedd golygfaol a chanolfannau treftadol, cyrsiau byr a gweithdai yna mae digonedd o ddewis yn Eryri, Llŷn ac Arfordir Cambrian.

www.traveltrade.visitwales.com
www.groupsnorthwales.co.uk
www.visitmidwales.co.uk/grouptravel

Tywysyddion Gorau Cymru - Cymdeithas Tywysyddion Swyddogol Cymru

Aelodau o Gymdeithas Tywysyddion Swyddogol Cymru yw'r tywysyddion swyddogol mae Llywodraeth Cymru yn ei adnabod. Maent i gyd wedi eu hyfforddi yn y mae ac wedi pasio amryw o arholiadau ymarferol a rhai academaidd. Mae llawer ohonynt efo'r bathodyn glas sy'n dangos marc safonol a gydag arbenigaeth a phrofiad o dros 50 mlynedd. Mae eraill gyda chymhwyster rhanbarthol neu sy'n benodol i safle. Maent i gyd yn awyddus i rannu eu gwybodaeth gyda'r bwriad o gyflwyno gwybodaeth mewn modd anffurfiol a hwylus.

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r gwasanaethau maent yn ei gynnig ewch i www.walesbestguides.com

Llongau Mordeithio - Eryri

Os ydych yn ymweld a'r ardal ar long mordeithio ac angen rhagor o fanylion am atyniadau a llefydd i ymweld â nhw yna ewch i'r gwefannau isod.

 
Os dymunwch ddod a’r long morio i Gaergybi yna ewch i www.cruiseexcursionswales.com.Yma cewch ddysgu mwy am ein gwlad unigryw a pham ei bod yn tyfu o rhan poblogaeth fel cyrchfan mordaith. Trefnwch ac archebwch rhaglen mordaith ar gyfer eich cleientiaid gyda chymorth cysylltiadau, enghraifft o deithlenni ac adnoddau defnyddiol eraill a chwiliwch am weithredwyr mordeithiau sydd gyda llongau sydd eisoes yn ymweld â phorthladdoedd yng Nghymru.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2017 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy