A   A   A
  700 267 Plentyn Taith Tren Ffestiniog Child Train Journey

  Digwyddiadau

  Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Eryri Mynyddoedd a Môr, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Defnyddiwch y dolenni ar y dde i chwilio am fwy o ddigwyddiadau yn yr ardal, neu defnyddiwch y lincs isod.

  Sinema, Theatrau a Chanolfannau Celfyddydau

  Galeri, Caernarfon
  Neuadd Buddug, Y Bala
  Neuadd Dwyfor, Pwllheli
  Pontio, Bangor
  The Magic Lantern Cinema, Tywyn
  The Dragon Theatre, Abermaw

  Hydref

  26-28, 31: Rheilffordd Ffestiniog, Porthmadog – Trên Calan Gaeaf
  26-28: Treialon Crwban y Môr (wedi'u seilio ar Yertle the Turtle gan Dr. Seuss): Signdance Collective, Neuadd Ogwen, Bethesda
  26-29: Rali GB Cymru
  28: Marathon Eryri, Llanberis
  28: Hwyl yr Hydref Plas yn Rhiw, Aberdaron
  28-29: Gwledd Conwy
  28-31: Digwyddiad Calan Gaeaf, Portmeirion
  31: Rheilffordd Ucheldir Cymru, Caernarfon – Trên Calan Gaeaf
  31: Calan Gaeaf yn Porth y Swnt, Aberdaron

  Tachwedd

  2: Crwydro Craflwyn yn y Nos, Beddgelert
  4: Bwyd yn Noson Tân Gwyllt Caernarfon
  4: Noson Tan Gwyllt, Glasfryn Parc
  4-5: Gŵyl Gerdded Eryri, Capel Curig
  11: Chwilio'r Ffordd i Redwyr – Trail School Wales, Coed y Brenin, Dolgellau
  17: Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Harlech

  Rhagfyr

  1-3: Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion
  1-3: Penwythnos Gŵyl Nadolig Abersoch 2017
  2: Gŵyl Tân a Môr Harlech
  2-3: Penwythnos Nadolig Plas yn Rhiw, Aberdaron
  2-3: Nadolig Betws-y-Coed
  9: Ffair ‘Dolig Gŵyl Fwyd Caernarfon
  9:  Conwy Winterfest
  9:  The Vapors - Cyngerdd, Portmeirion
  9-10, 16-17, 22-23: Rheilffyrdd Ffestiniog & Ucheldir Cymru – Trenau Santa
  14: Hwyl yr Ŵyl Porth y Swnt, Aberdaron

  2018

  Ionawr

  21: Llwybr Gaeaf Buff Cymru, Coed y Brenin

  Mawrth

  10-18: Gŵyl Wyddoniaeth Bangor
  22-25: Penwythnos Ffuglen Wyddonol, Pwllheli
  24: Y 6ed Llwybr 2018 Portmeirion
  25: Triathlon Harlech
  26: Ffair Hadau Conwy

  Ebrill

  7:  Ras y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
  7-8: Penwythnos Rhedeg Eithafol, Coed y Brenin
  20-22: PortmeiriCon 2018
  21: Llwybr Aur, Coed y Brenin, Dolgellau
  Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2017 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
  GwyneddConwy