A   A   A
610 233 Digwyddiad_Event

Digwyddiadau

Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Eryri Mynyddoedd a Môr, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. 

Hyd at 30 Awst pob Dydd Sul, Llun a Iau: Haf o Hwyl: Castell Penrhyn, Bangor
Hyd at 6 Medi: Storiel, Bangor - Bydd nifer o deithiau tywys yn cael eu cynnal dros yr haf
Hyd at 30 Medi: Arddangosfa Haf Plas Glyn-y-Weddw: Llanbedrog, Llŷn
Hyd at 4 Tachwedd: Harrison’s Garden gan Luke Jerram: Castell Penrhyn, Bangor
Hyd at 4 Tachwedd: Manon Steffan Ros - 12 Stori: Castell Penrhyn, Bangor

Awst

Pob Dydd Iau: Sgiliau Traddodiadol yn Nhŷ Mawr Wybrnant: Betws-y-Coed
Amryw Ddyddiadau Gydol Mis Awst: Digwyddiadau a Chystadleuthau Hwylio: Abersoch
16 & 23: Teithiau Tywys Beic Porth y Swnt: Aberdaron, Llŷn
17-19: Pencampwriaethau IRC Cymru Digwyddiad Celfad: Plas Heli, Pwllheli
18: Race the Train: Tywyn
18: Gŵyl Fwyd Aberdyfi
21 & 28: Hwyl 50 peth Porth y Swnt: Aberdaron, Llŷn
22: Sioe Sir Meirion: Corwen
24: Diwrnod Hwyl ar y Traeth Porthdinllaen: Morfa Nefyn, Llŷn
25: Llwybr Ultra Cymru : Coed y Brenin, Dolgellau
30-2 Medi: Triathlon UMUK: Llanberis

Medi

6-9: Gŵyl Rhif 6

O'r Swistir i Eryri – Profiad Trên Stêm Unigryw yng Ngogledd Cymru!
Ymwelwch â Rheilffordd Yr Wyddfa mis Medi yma lle cewch deithio yn rhad ac am ddim ar drên stêm o'r 19 ganrif sy'n dod yr holl ford o Brienz Rothorn Railway yn Y Swistir.


Drysau’n Agor i Drysorau Pensaernïol Gwynedd a Chonwy
Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn. Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd mwy na 50 adeilad ar draws Conwy a Gwynedd yn agor eu drysau i'r cyhoedd fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru. Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y ddwy sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Gallwch lawrlwytho’r daflen a dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ddrysau Agored yn www.cadw.llyw.cymru/drysauagored.

Ysbyty’r Chwarel Llanberis Quarry Hospital

Dyddiau ar Agor

Trwy Medi -  

Eglwys St Mark, Brithdir
Eglwys y Santes Fair, Penllech
Eglwys Sant Beuno, Penmorfa
Eglwys Sant Brothen, Llanfrothen 

Medi - 

8: Castell Penrhyn & Gerddi Penrhyn, Bangor
8: Eglwys Y Santes Fair, Caernarfon
8: Eglwys Plwyf Llanbeblig, Caernarfon
8: Eglwys Betws Garmon, Betws Garmon
8: Capel Salem, Caernarfon
8: Clwb Iotio Royal Welsh, Caernarfon
8: Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon
8: Eglwys Bresbyteraidd y Maes, Caernarfon
8, 9: Yr Hen Lys, Caernarfon
9: Neuadd y Farchnad, Caernarfon
15: Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
15: Casgliadau Amgueddfaol Prifysgol Bangor a theithiau tywys
16: Eglwys Saint Gwyndaf, Llanwnda, Caernarfon
16: Eglwys Saint Twrog, Llandwrog, Caernarfon
16: Amgueddfa Lloyd George Lloyd, Llanystumdwy
16: Castell y Bere, Tywyn
22: Storiel Bangor
22, 30: Cae’r Gors, Rhosgadfan
22: Archifdy Meirionnydd, Dolgellau
22, 23: Ysbyty’r Chwarel, Llanberis
29: Archifdy Caernarfon
29, 30: Castell Harlech
29, 30: Castell Caernarfon
29, 30: Castell Cricieth
30: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd 

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy