A   A   A
Rag'n'Bone Man

Digwyddiadau

Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Eryri Mynyddoedd a Môr, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Defnyddiwch y dolenni ar y dde i chwilio am fwy o ddigwyddiadau yn yr ardal, neu defnyddiwch y lincs isod.

Sinema, Theatrau a Chanolfannau Celfyddydau

Galeri, Caernarfon
Neuadd Buddug, Y Bala
Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Pontio, Bangor
The Magic Lantern Cinema, Tywyn
The Dragon Theatre, Abermaw

Awst

18: Diwrnod Hwyl Traeth Porthdinllaen, Llŷn
19-25: Pencampwriaeth Canŵ Rhyngwladol, Plas Heli, Pwllheli
19: Râs Herio’r Trên, Tywyn
19: Sioe Wledig Llanrwst
22,29: Hwyl ’50 Peth’ Porth y Swnt, Aberdaron
23: ‘50 Peth’, Porthor, Llŷn
24: Trên Jazz Rheilffordd Ffestiniog
24: Taith Tywys Beicio, Porth y Swnt, Aberdaron

Medi

Gydol y mis: Digwyddiadau Drysau Agored yng Ngwynedd
2: Man vs Mountain, Llanberis
7-10: Gŵyl Rhif 6 / Festival No: 6, Portmeirion
Arhoswch am fwy - Mae llety yn y pentref ar gyfer yr ŵyl wedi gwerthu allan ond mae'n bosib i westai logi ystafell dyddiadau cyn neu ar ôl yr ŵyl drwy gysylltu a Portmeirion ar 01766 770000.
2: Cystadleuaeth Hwylio Laser 4.7 - Ladder 1, Pwllheli
3: Triathlon Pellter y Bala
3:  Compressport Trail 10k, Coed y Brenin, Dolgellau
7: The Hurly Burly, Abermaw
8: Taith Baton y Frenhines
10: Ras Nofio Dŵr Agored, Abersoch
15-17: Rheilffordd Ucheldir Cymru – Digwyddiad Super Power
15-16: Gŵyl Gwrw Llanbedr
16: Triathlon Brutal, Llanberis
16: Taith Gerdded AHNE Llŷn: Trefor a Chlynnog Fawr
16-25: Gŵyl Gerdded Abermaw
16: Hanner Marathon Chaparral Abersoch
17: ‘Ras y Cob’, Porthmadog
23: Taith Gerdded AHNE Llŷn: Aberdaron
23: Rheilffordd Ffestiniog – Trailffest
24:  Red Bull Hardline, Dinas Mawddwy
29: Digwyddiad Network Prisoner, Portmeirion
30: Taith Gerdded AHNE Llŷn: Tudweiliog

Hydref

6-8:  Rheilffordd Ffestiniog – Penwythnos Fictorianaidd
7: Llwybr Nos Petzl Cymru, Coed y Brenin
7: Ras 10k Bangor & Hanner Marathon
26-28, 31: Rheilffordd Ffestiniog, Porthmadog – Trên Calan Gaeaf
26-29: Rali GB Cymru
28: Marathon Eryri, Llanberis
28: Hwyl yr Hydref Plas yn Rhiw, Aberdaron
28-29: Gwledd Conwy
28-31: Digwyddiad Calan Gaeaf, Portmeirion
31: Rheilffordd Ucheldir Cymru, Caernarfon – Trên Calan Gaeaf
31: Calan Gaeaf yn Porth y Swnt, Aberdaron

Tachwedd

2: Crwydro Craflwyn yn y Nos, Beddgelert
11 Chwilio'r Ffordd i Redwyr – Trail School Wales, Coed y Brenin, Dolgellau

Rhagfyr

1-3: Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion
2-3: Penwythnos Nadolig Plas yn Rhiw, Aberdaron
2-3: Nadolig Betws-y-Coed
9:  Conwy Winterfest
9:  The Vapors - Cyngerdd, Portmeirion
9-10, 16-17, 22-23: Rheilffyrdd Ffestiniog & Ucheldir Cymru – Trenau Santa
14: Hwyl yr Ŵyl Porth y Swnt, Aberdaron
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2017 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru | 01286 679686
GwyneddConwy