A   A   A

Darganfod Gwynedd

Darganfyddwch cyfoeth Gwynedd o fywyd gwyllt, diwylliant a threftadaeth. Mae tudalennau Darganfod Gwynedd yn dathlu harddwch ac amrywiaeth safleoedd eiconig Gwynedd, yn Fynyddoedd; Coedydd ac Afonydd; Arfordir a Môr.

Mae'r lleoliadau ar fapiau Google hefyd.

I weld rhagor o fideos ewch i'n sianel YouTube ac i weld lluniau o'r lleoliadau ewch i Flickr.

Pwyntiau Gwybodaeth Darganfod Gwynedd

Wedi’u lleoli ar hyd a lled Gwynedd yn rhai o’n cymunedau mwyaf diddorol, mae’r safleoedd gwybodaeth hyn yn cael cartref gan berchnogion busnesau a sefydliadau cymunedol.

Mae’r sefydliadau hyn wedi creu gofod penodol er mwyn i chi allu defnyddio gofod di-wifr yn rhad ac am ddim er mwyn dysgu fwy am natur a bywyd gwyllt y Sir, cynllunio eich ymweliad a chael y gorau o fod yng Ngwynedd.  

Gweler isod restr o’r leoliadau’r Pwyntiau Gwybodaeth Darganfod Gwynedd (ar gael ar mapiau Google hefyd). Gellir cael hyd i’r rhwydwaith ehangach o Ganolfannau Croeso ledled Gwynedd, sydd â staff yn gweithio ynddynt.

Gwesty Tŷ Newydd Hotel
Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE
01758 760207
[email protected]
www.gwesty-tynewydd.co.uk

Caffi Canolfan Hamdden Penllyn Leisure Centre Cafe
Pensarn Road, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR
01678 521222

Parc Padarn
Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY
01286 870 892

Inigo Jones
Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE
01286 830 242

Eglwys St Pennal Church
Eglwys St Pedr a Chanolfan Treftadaeth, Penrallt Street, Machynlleth, SY20 8AG
01654 702 261

Caffi Fitzpatricks Cafe
Ogwen Terrace, Bethesda, Gwynedd, LL57 3AY
07769584646

Blaenau Ffestiniog
Antur Stiniog, Uned 1 a 2, Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES
01766 832 214
[email protected]

Rheilffordd Tal y Llyn Railway
Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EY
www.talyllyn.co.uk/contact

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli LL52 7TT
01758 740 763

Caban Cyf, Brynrefail, Caernarfon, LL55 3NR
01286 685500
www.caban-cyf.org 

Darganfod Gwynedd Parc Padarn
Darganfod Gwynedd Plas Glyn y Weddw
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy