A   A   A
Myndefa Castell Harlech Castle Entrance

Castell Harlech

Sgwâr y Castell, Harlech,  LL46 2YH (map)
Cadw - Castell Harlech

Castell Harlech Castle
Mae Castell godidog Harlech wedi ei leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r gaer ganoloesol mewn lleoliad trawiadol gyda'i murfylchau yn codi o wyneb clogwyn serth sy’n edrych dros Fôr Iwerddon.

Cafodd y castell ei ddylunio a'i adeiladu gan James o St George o dan gyfarwyddyd y Brenin Edward I yn ystod ei ymosodiad ar Gymru. Roedd hi’n amhosibl codi gwarchae o unrhyw gyfeiriad bron gyda'i dau gylched o furiau a thyrau a phorthdy dwyreiniol hynod gryf. Un o'i nodweddion trawiadol yw’r grisiau caerog sy'n rhedeg tua 200 troedfedd i lawr i waelod y clogwyn. Ar adeg yr adeiladu roedd y grisiau hyn yn hygyrch mewn cwch, gan ganiatáu dadlwytho cyflenwadau hanfodol.  Erbyn hyn mae'r môr wedi cilio sawl milltir. Cafodd y castell ei gipio yn ystod y gwrthryfeloedd Cymreig yn 1404 o dan arweiniad Owain Glyndŵr ond fe’i ail-gipiwyd gan y Saeson ym 1409.

Ystyriwyd bod gan Gestyll a Muriau Tref y Brenin Edward I gwerth eithriadol ac fe’u hychwanegwyd at restr Treftadaeth y Byd (UNESCO) yn 1986. Maent yn cynnwys cestyll Harlech, Biwmares, Conwy a Chaernarfon ynghyd â'u trefi caead cysylltiedig. Mae'r pedwar yn cynrychioli rhai o'r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth filwrol Ewrop yn dyddio o ddiwedd y 13eg a'r 14eg ganrif. Mae cynllun rheoli yn awr mewn lle i warchod y safleoedd hyn ac ar gyfer addysg ac ymchwil barhaus.

Mae’r Castell ar agor i'r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn gydag ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol yn digwydd - o gyngherddau i arddangosfeydd gan Cymdeithas Ganoloesol Harlech. Mae parcio ar gael ar y safle.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy