A   A   A

Croeso i Eryri Mynyddoedd a Môr

Pen Llŷn, Parc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion

Croeso i wefan twristiaeth swyddogol Eryri Mynyddoedd a Môr. Ydych chi'n chwilio am wyliau, digwyddiad neu ymweliad dydd? Yma fe welwch yr holl wybodaeth rydych ei angen. Rydym ond ychydig o oriau i ffwrdd ac yn borth i draethau tawel, atyniadau cyfeillgar i deuluoedd, Safle Treftadaeth y Byd ac yn gyrchfan weithgareddau cydnabyddedig. Os na allwch ddod o hyd i beth rydych yn chwilio amdano yma, cysylltwch â ni ar Facebook, Twitter neu cysylltwch â’r Canolfannau Gwybodaeth.


> Hwyl i'r Teulu 
> Pethau i'w Gwneud
> Cerdded
> Beicio
> Atyniadau
> Digwyddiadau


Beth yw eich barn?

Diolch am ymweld â gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr. I'n helpu gwella'r gwybodaeth rydym yn ei ddarparu os modd i chi ateb ychydig o gwestiynnau.

Os modd i chi gwblhau’r arolwg bychan yma ar ddiwedd eich ymweliad? 


Gwyliau, Gwyliau Byr a Dyddiau Allan - Syniadau a Digwyddiadau

700 536 Teulu Cerdded Aberdyfi - Family Walking Aberdovey.  Cerdded 196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth  Beicio 196 Gelli Gyffwrdd-GreenWood Forest Park  Atyniadau 196 Welsh Highland Railway (Caernarfon)  Trên 700 536 (196x150) Castell Penrhyn Dynes Yn Coginio - Penrhyn Castle Lady Cooking  Digwyddiadau

Profwch ysblander Eryri, Pen Llŷn ac Arfordir Cambrian Y Pasg hwn. Mwynhewch wyliau, wyliau byr neu diwrnod allan yn darganfod dewis eang Eryri o weithgareddau ac atyniadau. Ceir nifer o wahanol weithgareddau ar draws yr ardal. Byddwch yn fywiog Y Pasg hwn a darganfyddwch awyr agored gwych Gogledd Cymru drwy ymweld gyda’r Parc Cenedlaethol Eryri a Llŷn - ardal o harddwch naturiol eithriadol ac arfordir treftadol.

Apps

Defnyddiwch yr Apps diweddaraf o siop Apple ac Android i helpu chi chwilio am fanylion gan gynnwys llety, llefydd i ymweld â nhw, pethau i'w gwneud, atyniadau ac yr amryw o weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal.

Show Me Wales - Mid Wales Tourism
Mwynhewch Eryri - Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfoeth Naturiol Cymru
Arfordir Cymru

Canolfan Wybodaeth Information Centre

Yno i Gynorthwyo chi!

- Archebu Llety
- Gwybodaeth Teithio
- Manylion am Bethau i'w Gwneud

01341 281485
twristiaeth@gwynedd.gov.uk  

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

cyfeiriad a manylion cyswllt:
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | twristiaeth@gwynedd.gov.uk | 01341 281485
Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2015 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | Canolfannau Gwybodaeth
GwyneddConwyWales/Cymru
Tysca CMS
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair
 

070-086 070-089 070-121 070-122 070-123 070-158 070-162 070-169 070-177 070-178 70-573 70-576 70-576 70-576 70-577 70-579 70-580 70-582 70-583 70-583J 70-595 70-599 70-620 70-620BIG5 70-621 70-622 70-622BIG5 70-623 70-624 70-625 70-626 70-630 70-630GB2312 70-631 70-632 70-633 70-634 70-635 70-638 70-639 70-640 70-640BIG5 70-642 70-642BIG5 70-551 70-551 70-551 70-551 70-551 70-551 70-553 70-553 70-554 70-554 70-554-VB 70-555 70-556 70-557 70-561 70-561 70-561 70-561 70-562 70-562 70-563 70-564 70-565 70-565 70-566 70-567 70-568 74-131 74-132 74-133 74-134 74-135 74-137 74-138 74-139 74-322 74-324 74-325 74-325J 74-335 74-338 74-343 74-344 74-353 74-404 74-409 74-674 74-676 74-679 74-924 77-601 77-602 77-604 77-605 77-881 77-882 77-883 C2140-637 C2140-643 C2140-646 C2140-648 C2140-649 C2140-819 C2140-820 C2140-821 C2140-822 C2140-823 C2140-833 C2140-834 C2140-839 C2140-842 C2150-006 C2150-038 C2150-057 C2150-139 C2150-195 C2150-196 C2150-197 646-363 646-364 646-365 646-391 646-392 646-393 646-561 646-562 646-563 646-573 646-574 646-578 646-580 646-588 646-589 646-590 646-653 646-656 646-671 646-967 646-976 646-985 648-232 648-238 MB5-858 MB6-202 MB6-203 MB6-204 MB6-205 MB6-206 MB6-282 MB6-283 MB6-284 MB6-285 MB6-288 MB6-291 MB6-295 MB6-502 MB6-503 MB6-504