A   A   A

View from Snowdon - Glaslyn and Llyn Llydaw  © Aimee Eaton

Croeso i Eryri Mynyddoedd a Môr

Pen Llŷn, Parc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion

Croeso i'r wefan swyddogol ar gyfer ardal Eryri Mynyddoedd a Môr.  Mae’r mynyddoedd mwyaf, a’r mwyaf beiddgar yng Nghymru a Lloegr i’w canfod yma, ynghyd â Pharc Cenedlaethol sydd wedi cael ei enwi ar eu holau. Ond, mae morlin hir o draethau tywodlyd, clogwyni ysblennydd a morydau godidog hefyd, sydd, ar hyd Penrhyn Llŷn, yn ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ wedi’i ddiogelu.


> Hwyl i'r Teulu 
> Pethau i'w Gwneud
> Atyniadau
> Digwyddiadau


Beth yw eich barn?

Diolch am ymweld â gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr. I'n helpu gwella'r gwybodaeth rydym yn ei ddarparu os modd i chi ateb ychydig o gwestiynnau.

Os modd i chi gwblhau’r arolwg bychan yma ar ddiwedd eich ymweliad? 


Gwyliau, Gwyliau Byr a Dyddiau Allan - Syniadau a Digwyddiadau

700 536 Teulu Cerdded Aberdyfi - Family Walking Aberdovey.  Cerdded 196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth  Beicio 196 Gelli Gyffwrdd-GreenWood Forest Park  Atyniadau 196 Welsh Highland Railway (Caernarfon)  Trên 700 536 (196x150) Castell Penrhyn Dynes Yn Coginio - Penrhyn Castle Lady Cooking  Digwyddiadau

Profwch ysblander Eryri, Pen Llŷn ac Arfordir Cambrian Y Pasg hwn. Mwynhewch wyliau, wyliau byr neu diwrnod allan yn darganfod dewis eang Eryri o weithgareddau ac atyniadau. Ceir nifer o wahanol weithgareddau ar draws yr ardal. Byddwch yn fywiog Y Pasg hwn a darganfyddwch awyr agored gwych Gogledd Cymru drwy ymweld gyda’r Parc Cenedlaethol Eryri a Llŷn - ardal o harddwch naturiol eithriadol ac arfordir treftadol.

Apps

Defnyddiwch yr Apps diweddaraf o siop Apple ac Android i helpu chi chwilio am fanylion gan gynnwys llety, llefydd i ymweld â nhw, pethau i'w gwneud, atyniadau ac yr amryw o weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal.

Show Me Wales - Mid Wales Tourism
Mwynhewch Eryri - Parc Cenedlaethol Eryri
Cymru ForestXplorer Wales
Arfordir Cymru

Canolfan Wybodaeth Information Centre

Yno i Gynorthwyo chi!

- Archebu Llety
- Gwybodaeth Teithio
- Manylion am Bethau i'w Gwneud

01341 281485
twristiaeth@gwynedd.gov.uk  

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

cyfeiriad a manylion cyswllt:
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | twristiaeth@gwynedd.gov.uk | 01286 672232
Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2013 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | Canolfannau Gwybodaeth
GwyneddConwyWales/Cymru
Tysca CMS
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair