A   A   A

Caernarfon @ Owain Llyr, Gweledigaeth

Croeso i Eryri Mynyddoedd a Môr

Pen Llŷn, Parc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion

Croeso i wefan twristiaeth swyddogol Eryri Mynyddoedd a Môr. Ydych chi'n chwilio am wyliau, digwyddiad neu ymweliad dydd? Yma fe welwch yr holl wybodaeth rydych ei angen. Rydym ond ychydig o oriau i ffwrdd ac yn borth i draethau tawel, atyniadau cyfeillgar i deuluoedd, Safle Treftadaeth y Byd ac yn gyrchfan weithgareddau cydnabyddedig. Os na allwch ddod o hyd i beth rydych yn chwilio amdano yma, cysylltwch â ni ar Facebook, Twitter neu cysylltwch â’r Canolfannau Gwybodaeth.


> Hwyl i'r Teulu 
> Pethau i'w Gwneud
> Cerdded
> Beicio
> Atyniadau
> Digwyddiadau


Beth yw eich barn?

Diolch am ymweld â gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr. I'n helpu gwella'r gwybodaeth rydym yn ei ddarparu os modd i chi ateb ychydig o gwestiynnau.

Os modd i chi gwblhau’r arolwg bychan yma ar ddiwedd eich ymweliad? 


Gwyliau, Gwyliau Byr a Dyddiau Allan - Syniadau a Digwyddiadau

700 536 Teulu Cerdded Aberdyfi - Family Walking Aberdovey.  Cerdded 196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth  Beicio 196 Gelli Gyffwrdd-GreenWood Forest Park  Atyniadau 196 Welsh Highland Railway (Caernarfon)  Trên 700 536 (196x150) Castell Penrhyn Dynes Yn Coginio - Penrhyn Castle Lady Cooking  Digwyddiadau

Profwch ysblander Eryri, Pen Llŷn ac Arfordir Cambrian Y Pasg hwn. Mwynhewch wyliau, wyliau byr neu diwrnod allan yn darganfod dewis eang Eryri o weithgareddau ac atyniadau. Ceir nifer o wahanol weithgareddau ar draws yr ardal. Byddwch yn fywiog Y Pasg hwn a darganfyddwch awyr agored gwych Gogledd Cymru drwy ymweld gyda’r Parc Cenedlaethol Eryri a Llŷn - ardal o harddwch naturiol eithriadol ac arfordir treftadol.

Apps

Defnyddiwch yr Apps diweddaraf o siop Apple ac Android i helpu chi chwilio am fanylion gan gynnwys llety, llefydd i ymweld â nhw, pethau i'w gwneud, atyniadau ac yr amryw o weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal.

Show Me Wales - Mid Wales Tourism
Mwynhewch Eryri - Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfoeth Naturiol Cymru
Arfordir Cymru

Canolfan Wybodaeth Information Centre

Yno i Gynorthwyo chi!

- Archebu Llety
- Gwybodaeth Teithio
- Manylion am Bethau i'w Gwneud

01341 281485
twristiaeth@gwynedd.gov.uk  

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

cyfeiriad a manylion cyswllt:
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | twristiaeth@gwynedd.gov.uk | 01341 281485
Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2015 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | Canolfannau Gwybodaeth
GwyneddConwyWales/Cymru
Tysca CMS
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair