A   A   A

Canolfan Wybodaeth Information Centre

Canolfannau Gwybodaeth 

Gwnewch eich gorau o'ch ymweliad drwy ymweld â'r Canolfannau Croeso. Bydd y staff yn fwy na parod i'ch cynorthwyo gyda bob ymholiad.

Canolfannau Croeso Cyngor Conwy

Canolfannau Groeso Conwy
Adeilad Muriau, Rosehill Street,
Conwy
LL32 8LD
01492 577566
[email protected]
Canolfannau Groeso Llandudno
Uned 26, Victoria Centre,
Stryd Mostyn, Llandudno
LL30 2RP
01492 577577
[email protected] 

Canolfannau Croeso Parc Cenedlaethol Eryri

Gerddi'r Cei
Aberdyfi *
LL35 0EE
01654 767321
[email protected]
Canolfan Hebog
Beddgelert *
LL55 4YD
01766 890615
[email protected]
Stablau'r Royal Oak
Betws y Coed
LL24 0AH
01690 710426
[email protected]

Pwyntiau Gwybodaeth: (dim gwasanaeth archebu llety)

Gorsaf Trên Abermaw
Ffordd yr Orsaf
Abermaw
LL42 1LS
Canolfan Grefft Corris
Corris
SY20 9RF

Antur Stiniog
Uned 1 a 2, Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
LL41 3ES
01766 832214
[email protected]

Hwb Eryri
Mynydd Gwefru
Llanberis
LL55 4UR
01286 870500
[email protected]i.co.uk
Criccieth
Swyddfa'r Bost
LL52 0BU
The Vestry
Stryd Fawr
Abersoch
LL53 7DS
01758 712929

Hwb Profiad Ymwelwyr: (dim gwasanaeth llogi llety)

Caernarfon
Oriel Pendeitsh
LL55 1SE
07584 455430
Porthmadog
Stryd Fawr
LL49 9LP
07557 553762

* Agored yn dymhorol yn unig (Pasg – Hydref)
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy