A   A   A
Pentref Beddgelert Village

Beddgelert

Beddgelert, LL55 4YB (map)
Beddgelert

Safle Beddgelert Site

Pentref hardd, heb ei ddifetha, yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, yw Beddgelert sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o fynyddoedd mawreddog a llynnoedd helaeth. Mae'r ardal wedi eu trwytho mewn chwedlau ac yn byrlymu gydag amrywiaeth gyfoethog o fywyd gwyllt. Yn tra-arglwyddiaethu ar y panorama ysgubol mae’r Wyddfa, y copa uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r pentref cerrig hyfryd yn eistedd ger cydlifiad yr Afon Colwyn ac Afon Glaslyn, ac o fewn cyrraedd hwylus i'r arfordir a'r prif drefi Porthmadog a Chaernarfon. Yng nghanol y pentref mae hen bont garreg gyda dau fwa. Mae llwybrau cerdded dymunol ar hyd afonydd Glaslyn a Cholwyn. I lawr at fwlch dramatig Aberglaslyn, mae dŵr cythryblus yn rhedeg rhwng bryniau coediog serth. Gyda'i dyffrynnoedd coediog, llethrau creigiog, a llynnoedd mynydd, mae Beddgelert yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio holl olygfeydd clasurol Eryri a mannau harddwch yr ardal.

Gallwch fwynhau'r daith i fyny i Gwm Bychan, sy'n brolio golygfeydd hudolus dros Lyn Dinas, Moel Hebog, ac aber Afon Glaslyn, neu’r daith gerdded boblogaidd i ben yr Wyddfa a fydd yn eich gwobrwyo gyda golygfeydd godidog dros y Parc Cenedlaethol. Mae taith fer ar hyd yr A498 yn arwain at Lyn Gwynant a Llyn Dinas. Fel arall, ewch o dan y ddaear i ddarganfod Mwynglawdd Copr Sygun gerllaw. Mae'r pentref hefyd yn lleoliad un o orsafoedd Rheilffordd Ucheldir Cymru o Gaernarfon. Mae nifer o lwybrau beicio mynydd yn yr ardal.

Wedi croesawu ymwelwyr am flynyddoedd, mae gan Feddgelert draddodiad hir o letygarwch. Er yn fach, mae'n cynnig ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys llety, caffis a bwytai, tafarndai, parlwr hufen iâ, gardd Te, siopau, eglwys a Swyddfa Bost, ac mae wedi ennill cystadleuaeth Blodau Cymru sawl gwaith.

Mae taith gerdded fyr o'r pentref ar hyd y llwybr ar lan yr Afon Glaslyn mae nodwedd hanesyddol fwyaf enwog y pentref,  'Bedd Gelert'. Yn ôl y chwedl, mae cofadail carreg yn y cae yn nodi man gorffwys 'Gelert', ci ffyddlon Tywysog canoloesol Cymru Llywelyn Fawr. Mae'r arysgrif ar y bedd yn darllen yn Saesneg fel hyn:

"Yn y 13eg ganrif roedd gan Llywelyn Fawr, palas ym Meddgelert. Un diwrnod aeth i hela heb Gelert," Yr Helgi Ffyddlon ", a oedd yn absennol yn anesboniadwy. Wrth i Llywelyn ddychwelyd, ymddangosodd y triwant llawen i gwrdd â'i feistr wedi ei staenio a'i daenu â gwaed. Roedd y tywysog wedi dychryn a phrysurodd i ddod o hyd i'w fab, a welodd cot y baban yn wag, y dillad gwely ar lawr wedi'i orchuddio â gwaed. Gwthiodd y tad gwyllt ei gleddyf i mewn i ochr yr helgi gan feddwl ei bod wedi lladd ei etifedd. Atebwyd gwaedd y ci yn marw gan grio plentyn. Chwiliodd Llywelyn am ei fachgen a gafwyd hyd iddo yn ddianaf, ond gerllaw roedd corff blaidd a laddwyd gan Gelert. Dywedwyd bod y tywysog llawn edifeirwch byth wedi gwenu eto. Claddwyd Gelert yma".

Mae nifer o gyfleusterau parcio ar gael o fewn y pentref, ynghyd â thoiledau cyhoeddus.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy