A   A   A
Ceunant Mawr, Llanberis

Afonydd a Choetir

Fel llawer o Brydain, mae rhan fwyaf o goedwigoedd Gwynedd wedi mynd cael eu colli i adeiladwaith neu ddibenion ffermio dros y blynyddoedd, fodd bynnag, mae’r hyn sydd wedi goroesi yng Ngwynedd yn rhai o'r coedwigoedd gorau yn y DU, ac mae’r amrywiaeth ohonynt yn eithriadol. O goedwigoedd derw yn y mynyddoedd i goetir glan afon ffrwythlon.

Treuliwch ddiwrnod mewn coedwig pinwydd a gallech weld gwiwer goch neu bele'r coed prin a swil dros ben. Camwch yn ôl mewn amser mewn coedwigoedd llydanddail a sylwch ar yr ymdriniaeth anhygoel o fwsoglau a rhedyn sy'n nodweddiadol o'r ardal hon, neu cerddwch mewn coetir ar lan yr afon a chadwch eich llygaid ar agor ar gyfer dyfrgwn a glas y dorlan. 

Portmeirion

Pentref Portmeirion, Penrhyndeudraeth, LL48 6ET (map)
01766 770000
[email protected]
Portmeirion Gardens

Pentref Portmeirion Village

Gwarchodfa Natur Abercorris

Corris Uchaf, Machynlleth, SY20 9DB (map)
01248 351541
[email protected]
Gwarchodfa Natur Abercorris

Rhaeadr Abercorris Waterfall

Cwm Bychan

Abergwyngregyn, Bangor LL33 0LP (map)
Ffon
Ebost
Ffestiniog and Welsh Highland Railway
Gwefan gyda manylion taith gerdded

700 536 (196x150) Llynnau Mymbyr (Crown Copyright)

Parc y Borth

Borth y Gest, Porthmadog, LL49 9UH (map)
Gwarchodfa Natur Leol Parc y Borth

Parc y Borth

Borth y Gest

Borth y Gest, Porthmadog, LL49 9UB (map)
Gwarchodfa Natur Leol Pen y Banc

Traeth Borth y Gest Beach

Aber Dwyryd a Glaslyn

Porthmadog & Penrhyndeudraeth (map)
Dwyryd & Aberglaslyn

Y Ddwyryd

Llanbedrog

Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT (map)

Traeth Llanbedrog Beach

Y Lôn Goed

Chwilog, LL53 6SN (map)
BBC - Y Lôn Goed

Y Lôn Goed

Coed Cae Fali

Penrhyndeudraeth, LL48 6NA (map)

Llwybr Coed Cae Fali Path

Coed Ganllwyd a Rhaeadr Ddu

Ganllwyd, Dolgellau, LL40 2TN (map)
Coed Ganllwyd

Rhaeadr Ddu

Cors y Sarnau

Sarnau, Y Bala, LL23 7HF (map)
01352 755 472
[email protected]
Cors y Sarnau

Cors y Sarnau

Coed y Brenin

Ganllwyd, Dolgellau, LL40 2HY (map)
01341 440 747
[email protected]
Coed y Brenin

Coed y Brenin

Llyn Mair

Maentwrog, LL41 3AQ (map)
0300 065 3000
[email protected]
Coedydd Maentwrog

Afon Llyn Mair River

Coed Maes yr Helmau

Dolgellau (map)
Coedydd Dyffryn Wnion

Pont Coed Maes yr Helmau Bridge

Craig yr Aderyn

Llanfihangel y Pennant, Tywyn (map)

Craig yr Aderyn
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy